„Komise pro kanalizaci řek Vltavy a Labe dne 1.7.1912 vzala na vědomí o postupu prací,  že zdymadlo č.VIII. Roudnice nad Labem bylo dne 8. května 1912 vzato v používání a slouží od této doby veřejné říční dopravě," stojí v písemných dokumentech Komise pro kanalizaci řek Vltavy a Labe z roku 1912.

„Výročí oslavíme tento týden. Oslavy však proběhnou neveřejně, a to prostřednictvím konference ke 100. výročí provozu zdymadla Roudnice nad Labem," uvedla vedoucí střediska zdymadel Dolní Labe Pavla Hajdinová.

Vodní dílo, které dnes zajišťuje nejen dopravu po řece, ale také odběry povrchové vody z jezové zdrže či dokonce provozování vodních sportů i rybolovu, vzniklo před sto lety díky finanční podpoře Rakouska-Uherska a království Českého. Stavba byla v té době spojená s výstavbou městského silničního mostu přes Labe a provádělo jí Pražské podnikatelství staveb A. Lanna a roudnický stavitel Stanislav Plechatý.

Zprvu se jednalo o pohyblivý hradlový jez se třemi jezovými poli a průměrným spádem 2,94 m. Při výstavbě zdymadel se odstranil původní pevný srubový jez z první poloviny 18. století. Malá a velká plavební komora, plavební kanál a rejdy, byly umístěné do bývalého mlýnského náhonu při levém břehu.

V letech 1968 až 1971 pak proběhla zásadní rekonstrukce jezu, kdy se původní hradlový jez nahradil hydrostatickým jezem a zdymadlo nabylo dnes známé podoby.

„Obsluha původních hradlových a členěných jezů se sklopnými slupicemi vyžadovala těžkou a nebezpečnou manuální práci. Provoz nebylo možné zajistit v zimním období a při velkých vodách. Proto se tyto jezy postupně nahradily jezy moderní konstrukce," uvádí písemné materiály Povodí Labe. V dnešní době má jez 3 pole o světlé šířce 54,05 metrů. Šířka betonových dělících pilířů je 3,45 m a současná hrazená výška 2,40 m. Hradící konstrukcí je hydrostatický sektorový uzávěr, strojovna je umístěná v levém pilíři pod jezovým velínem.

Sto let zdymadel

- 1906 – zahájeny první přípravné práce
- červenec 1907 – velká voda poškodila rozestavěnou jímku
- březen 1908 – zahájena stavba plavebních komor
- únor 1909 – velká voda, práce přerušeny do září 1909
- 1910 – dokončena výstavba plavebních komor jezu a mostu
- 2. října 1910 – slavnostně otevřen most
- 8. května 1912 – první vztyčení jezu