Podle starosty Roudnice nad Labem Josefa Bakeše byl důvodem výpovědi špatný technický stav budovy, především pak elektroinstalace. „Dali jsme výpověď z nájmu pro vážné překážky na straně majitele, ohrožující bezpečnost provozu,“ vysvětlil Josef Bakeš.

Rozhodující byla údajně revize elektroinstalace, která prokázala, že budova je nadále nezpůsobilá pro další provoz kina. Podle Josefa Bakeše vynakládalo město na nájemném 600 tisíc korun ročně. Provoz kina pak stál městský rozpočet dalších 400 tisíc na úhradě ztráty provozu kina.

Nevěděli o problému

Informace o výpovědi překvapila představitele roudnické Tělovýchovné jednoty Sokol, která je majitelem kina i sousedního Tyršova stadionu. „Zarazila mě především výpověď samotná. Vzhledem k tomu, že jsme ještě před několika dny byli novým starostou města ujišťováni, že nájemní smlouva bude bez potíží pokračovat dále a že rozpočet s úhradou nájmu na rok 2009 počítá, byla výpověď skutečně nepříjemným překvapením,“ vysvětluje Vladimír Vlk, starosta T. J. Sokol Roudnice nad Labem s tím, že představitelé roudnického Sokola budou o problému dále jednat.

„Na nedostatky jsme nebyli nijak upozorněni, neproběhlo žádné jednání. Přišla nám rovnou výpověď,“ dodává Vladimír Vlk.

VYJÁDŘETE SVŮJ NÁZOR V ANKETĚ VPRAVO NEBO V DISKUZI POD ČLÁNKEM!

Chtějí kinokavárnu

Plán představitelů města už počítá s vybudováním kinokavárny v objektu kulturního domu, který patří městu. Náklady na vybudování kinokavárny by měly pokrýt peníze, které městu zbudou díky neuhrazení nájmu za kino Sokol. „Počítáme, že nejdříve od května tohoto roku spustíme její provoz v prostorách současného kulturního domu Říp. Naši občané tak získají nové a příjemnější prostředí, kde si při představení mohou dát i nějaké občerstvení,“ uvedl starosta Bakeš.

Další osud historické a architektonicky cenné budovy roudnického kina je v tuto chvíli nejasný. Sokol má sice zájem budovu odprodat, ale jen za podmínky, že získá prostory tělocvičny, které jednotě nyní scházejí. Podle roudnického místostarosty Luboše Matka má zájem na obnově promítání v kině i město Roudnice. Pokud by se prodej neuskutečnil, mohla by být budova přebudována na tělocvičnu. Situaci roudnického kina budeme i nadále sledovat.