V hudebním vzdělávání Ondřej Šedivý pokračoval na Vojenské konzervatoři v Roudnici a na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

Na roudnické Základní umělecké škole působíte 10. rok. Je to vaše malé jubileum, k němu přibylo letos výročí mnohem významnější. Jak je prožíváte?

Navazuji na obětavou práci svých předchůdců, která nebyla vždy lehká, ale všichni ji dělali s láskou a s pocitem, že přispějí k rozvoji kulturního života nejen na Podřipsku. Je radost vidět v praxi pokrok, kterého žáci dosahují. Příprava oslav 80. výročí školy je záležitostí celého kolektivu, každý k tomu přispívá svým dílem.

Měl jsem možnost projít seznamem jmen absolventů školy, kteří pokračovali ve studiu na odborných a uměleckých školách. Celkem jsem jich od poválečných let napočítal 174.

Je mezi nimi většina našich současných 38 pedagogů, ale také učitelé všech stupňů ostatních škol, profesionální hudebníci či výtvarníci. Nelze jmenovat všechny, proto připomenu například vynikající klavíristku Jitku Čechovou, klarinetisty Jaroslava Kopáčka a jeho syna Tomáše, klavíristku Zoru Křičkovou, houslisty Toma Klára, sourozence Pavla a Věru Eretovi, zpěváka Petra Matuszka, trumpetistu Jaroslav Roučka či akademického malíře Jana Brodského. S každým dalším by se zasloužil udělat rozhovor, někteří z nich nám několika milými slovy přispěli do výročního almanachu.

Můžete připomenout některé úspěšné současné žáky nebo nedávné absolventy ZUŠ?

Všichni žáci procházejí soutěžními koly počínaje školními. Ti nejlepší postupují až do celostátních kol. Úroveň soutěžících rok od roku stoupá a výkony mladých umělců jsou již v takto raném věku srovnatelné s profesionály. V letošním roce soutěží naši žáci v komorní hře s převahou dechových a smyčcových nástrojů a ve hře na akordeon. V posledních letech, a vlastně historicky od založení školy, získala nejvíce ocenění včetně 1. místa v celostátním kole flétnistka Eliška Hejhalová, která soutěžila jednak sólově, ale také se svým bratrem houslistou Jakubem či akordeonistkou Sabinou Rosenkrancovou. Jedním z posledních vynikajících úspěchů Hejhalové, která studovala ve třídě Jaroslavy Maťákové a nyní pokračuje na Hudební fakultě AMU v Praze, je první místo z republikového a čestné uznání z mezinárodního kola Concertino Praga. Na Konzervatoři v Teplicích nyní studuje klarinetistka Sára Chvílová a čerstvě pozounista Matyáš Elis.

Školu v její 80leté historii vedlo šest ředitelů, to je určitá rarita, ne?

To, že se tu nestřídali ředitelé tak často, mělo velký vliv na stabilitu a rozvoj školy. Každý k tomu přispěl svým dílem. Zásluhu na jejím založení v únoru 1939, jako Městské hudební školy V. B. Aima, podřipského rodáka a inspektora hudebních škol, měl první ředitel a klavírista Kamil Pavlík. Po něm vedli školu v letech 1945 1954 Jaroslav Šustera, 1954 1962 Helena Klárová, 1962 1986 Věra Rybová a v letech 1986 2010 Rudolf Fleissig.

Chcete si přečíst víc? Celý rozhovor najdete v Týdeníku Litoměřicko, který si ještě stále můžete koupit na stáncích. Další čerstvé číslo s novými tématy vyjde zase ve středu.