Program byl zahájen slavnostním přivítáním v obřadní síni roudnické radnice. Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka se po krátkém rozhovoru s vedením města Roudnice nad Labem a dalšími hosty podepsal do pamětní knihy a následně mu byl starostou Vladimírem Urbanem předán dar.

Pokračoval mší svatou v kostele Narození Panny Marie a následně se přesunul do ambitu kláštera, kde byly zahájeny oslavy 20. výročí založení místní charity.

Pro hosty i veřejnost byl připraven doprovodný program v podání tanečního souboru Benga čhaja, drobné občestvení a především expozice představující průřez charitativní činností organizace.