Již bylo instalováno nové veřejné osvětlení, které tvoří nové typy svítidel. Ta jsou v Roudnici nad Labem novinkou.

„Na jaře bude následovat kompletní revitalizace parku, která bude spočívat v obnově porostů, terénních úpravách a vybudování nové cestní sítě,“ řekl místostarosta Roudnice nad Labem Luboš Matek.

„Na konci roku proběhly poslední úpravy projektu vzhledem k potřebám Státního fondu životního prostředí, který je správce Operačního programu Životní prostředí. Také proběhlo výběrové řízení na zhotovitele. Až to umožní klimatické podmínky, bude rekonstrukce zahájena,“ řekl Jiří Novák z odboru majetku a rozvoje města.

Tomáš Pokorný