Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové komunikace: charakteristické liniové stavby se čtyřmi okružními křižovatkami a čtyřmi mostními objekty. Stavba je umístěna jižně od Roudnice nad Labem, převážně na zemědělské půdě. Vede však i přes zahrádkářskou kolonii, ve které si vyžádá demolici několika chat.

V jejím závěru budou provedeny rekultivační práce, a to po částech zrušených komunikací v oblasti křižovatky silnic II/240 se silnicí II/246 a na plochách využívaných v okolí stavby.

Po dlouhém čekání se tak město dočkalo zahájení realizace výstavby části obchvatu, který pomůže především s odklonem tranzitní nákladní dopravy ve směru na Štětí a Mělník.

(jv)