Roudnickou radnici upozornila na výskyt ptačí chřipky mezi ptáky v regionu Státní veterinární správa. Zjistili hromadný úhyn volně žijících ptáků. "Dne 12. 4. 2023 byl na Krajskou veterinární správu nahlášen nález několika uhynulých kusů volně žijících ptáků, racků chechtavých, v zatopené pískovně v katastrálním území obce Předonín. Krajská veterinární správa uhynulé ptáky převzala, a poté odeslala k laboratornímu vyšetření," potvrdili veterináři s tím, že nákaza ptačí chřipky (H5N1) byla v laboratoři prokázána.

"Státní veterinární správa doporučuje přijmout určitá opatření, neboť v oblasti 10 km od místa nálezu uhynulých volně žijících ptáků existuje zvýšené riziko zavlečení nákazy i do chovů drůbeže nebo jiného ptactva drženého v zajetí. Chovatelům je doporučováno důsledné dodržování opatření biologické bezpečnosti ve svých chovech, zejména aby chránili chované ptáky před kontaktem s volně žijícími ptáky, kteří jsou zdrojem této nákazy," radí Státní veterinární správa.

V případě, že dojde ke zvýšenému úhynu v chovech, případně k jiným negativním změnám, mají se lidé ihned obrátit na Krajskou veterinární správu. "Neprodlenou informaci prosím podejte i v případě nálezu zvýšených úhynů u volně žijících ptáků ve vaší obci nebo v její blízkosti," dodali. S uhynulými ptáky pak lidé nemají manipulovat.