Od příštího roku Roudnici čekají častější svozy separovaného odpadu. Rozhodli o tom městští radní na základě doporučení odboru životního prostředí. To vycházelo z elektronického monitoringu využití odpadových stanovišť. Zaplnění kontejnerů město sledovalo pomocí senzorů nainstalovaných na podzemních kontejnerech v ulicích Libušina Krabčická, Prokopova a Špindlerova.

Po vyhodnocení dat se ukázalo, že je potřeba zvýšit četnost svozů papíru a plastu u sběrných nádob nižšího objemu. Svoz obou surovin tak bude nově probíhat dvakrát častěji.

V rozpočtu je pro tento rok na tříděné odpady, včetně pytlového systému a vývozu bioodpadu, vyčleněna částka ve výši 4,2 milionu korun, nové opatření ji navýší přibližně o 400 tisíc.

Biskupský pivovar v Litoměřicích
Hudební večery v Biskupském pivovaru vadí ministerstvu