Stavební práce zahájí v červnu Severočeská vodárenská společnost (SVS) opravou a výměnou částí vodovodu a kanalizace. Mluvčí radnice Jan Vancl sdělil, že město na tuto akci naváže investicí do celého uličního prostoru.

„Kompletní rekonstrukce prostoru Riegrovy ulice je komplexní koordinací několika dílčích stavebních činností. Každá ze dvou hlavních částí má svého investora a ten smluvního zhotovitele. V té první SVS zadává opravu vodovodu a kanalizace, přičemž v některých místech lze pracovat na obou v souběhu. Na jiných to však možné není,“ vysvětlil Vancl a dodal, že vodovod tak před položením bude muset vyčkat na kompletní dokončení daného úseku kanalizačního potrubí.

Roudnický místostarosta Jiří Řezníček uvedl, že město při realizaci stavebních prací požaduje prodloužené pracovní týdny s dvanáctihodinovou pracovní dobou. „Práce na vodovodu a kanalizaci přitom můžeme ze zkušenosti s rezervou odhadovat na osm měsíců. Vzhledem k běžné zimní stavební pauze je tak logické, že námi zadávané návazné práce na kompletních površích uličního prostoru nezačnou dříve než příští rok na jaře. Z rozsahu prací se přitom dá předpokládat, že mohou trvat až do konce stavební sezony,“ nastínil místostarosta časový průběh.

Kudy při uzavření této páteřní ulice povedou objízdné trasy, zatím není zcela jasné. Podle mluvčího města ale budou náhradní trasy včas vyznačeny a zveřejněny. Obnovy povrchů, které přijdou na řadu po rekonstrukci vodovodní a kanalizační sítě, nepřinesou jen novou vizuální podobu celé ulice. „Dočasný kruhový objezd, vyznačený pouze dopravními prvky, bude nahrazen stavebním středem. V místě přechodu mezi Základní školou Jungmannova a Domem dětí a mládeže Trend dojde k vybudování zvýšené nájezdové plochy, která přispěje ke zklidnění dopravy mezi těmito školskými zařízeními,“ popsal Jan Vancl s tím, že s bezpečností žáků souvisí i plánovaný posun oplocení v celé délce před školou tak, aby mohlo dojít k rozšíření chodníku.

Chystá se také přesun stávajícího přechodu pro chodce za kapličkou do prostoru před schodiště vedoucí do základní školy. „Tato změna umožní v původním místě vytvoření zálivů pro krátkodobé stání, kde budou moci rodiče žáky bezpečně vysadit z automobilů, aniž by přitom blokovali ostatní dopravu. Dělící ostrůvek bude jasně definovat nutný pohyb vozidel při odbočení z náměstí do ulice Riegrova, přičemž nadměrnější vozidla, jako jsou autobusy a nákladní vozy, se budou otáčet na zmíněné malé okružní křižovatce,“ doplnil mluvčí města.

Autor dopravního projektu Josef Filip uvedl, že byly vedeny také debaty o tom, jak ve frekventované ulici umožnit jízdu cyklistům. „Bohužel normy nám neumožňují umístit cyklisty vyhrazenými nebo ochrannými pruhy, proto přistupujeme k opatřením už zrealizovaným a známým z ulic Stadická a Budovatelů. V Riegrově tak bude vyznačen piktokoridor, aby měli cyklisté možnost jet ve vozovce a řidiči věděli, že je zde mají čekat. Považuji to za kompromisní řešení, které je lepší než současný stav, kdy je asfaltová vozovka čistě pro vozidla a cyklisté nemají možnost bezpečného pohybu,“ sdělil Josef Filip.

Současné betonové kostky, které jsou z větší části umístěné na chodnících, má nahradit povrch z kamenné dlažby. Samotná vozovka však zůstane asfaltová. Zachovaný zůstane i přechod před městským úřadem a autobusové zastávky v obou směrech. U nich se však změn dočkají nástupní plochy pro cestující, které budou nově bezbariérové. Změny čekají i křižovatku Riegrovy a Řipské ulice, kde dojde k úpravě nynějšího přechodu, aby na sebe chodci a řidiči lépe viděli.

„Opatření nevyhnutelně přinese drobný úbytek parkovacích stání. Zásadně však přispěje k bezpečnosti pohybu v lokalitě. Úprav se dočká i přiléhající chodníková plocha, kde budou vysazeny nové stromy a vznikne tak přívětivější veřejný prostor,“ dodal Jan Vancl. Pokud to epidemická situace dovolí, chce radnice ještě před zahájením prací zorganizovat veřejné setkání s obyvateli Riegrovy ulice, kde by jim postup prací detailněji vysvětlila.