Dle usnesení rady města byl vypracován geometrický plán, na jehož základě vzniklo v lokalitě Štěpárna deset stavebních pozemků určených pro výstavbu rodinných domů. S ohledem na prodeje městských pozemků v nedávné minulosti byla schválena minimální nabídková cena ve výši 1000 korun za metr čtvereční.

Povinností kupujících bude především vystavět na pozemku řadový rodinný dům, zajistit pro něj přidělení čísla popisná a toto městu doložit nejpozději do pěti let od uzavření smlouvy o prodeji. Bližší informace o pozemcích s detailními podmínkami účasti budou zveřejněny na úřední desce. Lokalitu si lze prohlédnout v reportáži roudnické televize na internetových stránkách města.