Celá investiční akce stála 5 milionů korun, přičemž 3 miliony město získalo z dotace Operačního programu životního prostředí.

V parku došlo k terénním úpravám a vykácení více než stovky stromů a keřů. Nově bylo následně vysázeno 1 665 kusů dřevin.

Byl zde rovněž realizován nový cestní systém, osvětlení a mobiliář.

Po nedávném zpřístupnění zrevitalizovaného zámeckého parku tak Roudničané mohou využívat novou klidovou zónu, na své si na opraveném hřišti přijdou i děti.