Pašijové obrazy se zde pokusili představit jako 500 let starý komiks. „Jde o malovaný příběh, kterému můžete, ale nemusíte věřit, nicméně grafickou formou představuje historický příběh. V obrazech je celá řada prvků, jako je zkratka nebo nadsázka, které se dodnes v komiksech používají,“ připomněla pastorační asistentka a katechetka Zuzana Horáková.

Program, který vznikl ve spolupráci roudnické římskokatolické farnosti a Galerie moderního umění, potrvá jen do konce dubna. Kromě jiného si klade za cíl připomenout, že v loňském roce oslavil unikátní soubor dvanácti obrazů 500 let své existence. „Obrazy jsou pro severočeského návštěvníka natolik srozumitelné, že se k nim dá přistupovat jako k současnému komiksu, což umožňuje přitáhnout k tématu i dětského návštěvníka,“ dodala Horáková.

Uplynulou sobotu se programu účastnilo zhruba 30 lidí. „Dorazili zájemci nejen z Roudnice, ale i z Kralup nad Vltavou a tentokrát byli nebývale rychlí,“ řekla odborná pracovnice Galerie moderního umění Lucie Švec Kabrlová, která návštěvníky programem provází.

Lidé si na obrazech mohou vyzkoušet svůj postřeh i fantazii. „Děj se odehrává na různých místech jednoho města. V soukromí, na veřejných místech, v soukromém paláci, ve vězení. Zkus na obrazech najít všechna možná prostředí a nakreslit plánek, jak by mohlo město vypadat,“ zní jeden z úkolů. Cílem je nejen rozvoj tvořivosti, ale i fantazie. „Nabízíme 12 různých pohledů na 12 různých obrazů, které tvoří jeden celek,“ vysvětlila Horáková. „Mně se líbily komiksové bubliny,“ zaznělo z hloučku dětí, které se programu účastnily.

Program zvaný Komiks starý 500 let farnost a galerie veřejně nabízí pro veřejnost a školy. Objednat program je možné na e-mailové adrese roudnické Galerie moderního umění galerieroudnice@gmail.com.

Hans Hesse

Není známo místo ani přesné datum malířova narození, ale výtvarně činný byl v letech 1497 – 1539. Po roce 1524 pracoval hlavně pro zákazníky v Čechách. Pravděpodobně se vyučil v Norimberku. Prvním doloženým dílem je oltářní triptych pro kostel v Dittmannsdorfu. Jeho díla visí v kostelech v Sasku (například Oltářní triptych Svaté trojice v Dittmannsdorfu) a na mnoha místech v česko-německém pohraničí.

Roudnický oltář, který původně soubor pašijových obrazů obsahoval, byl rozřezán, takže to, co dnes vnímáme jako jednotlivé obrazy, bylo součástí jednoho oltářního celku. „Hans Hesse měl rozsáhlou dílnu a na obrazech se kromě něj podílelo i několik dalších lidí,“ řekl pro Český rozhlas Jan Royt z Ústavu křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Obrazy v roudnickém kostele Narození Panny Marie prošly na přelomu let 2009 – 2010 renovací.