Na poskytovatele sociálních služeb má tato situace neblahý dopad služby jsou závislé na penězích z dotací. Kvůli provizornímu rozpočtu však organizace doposud nevědí, zda od města potřebné finance dostanou.

„Stálé odkládání schválení rozpočtu způsobuje v našich organizacích nelehkou situaci. Nemůžeme stanovit a schválit finanční prostředky pro sociální oblast města Roudnice. Každoroční hraniční situace pozdního vyplácení dotací nás velmi znepokojuje. Ohrožuje totiž bezprostřední provoz organizací," uvedli zástupci sedmi organizací poskytujících sociální služby.

Nelehká situace se týká především služeb, které využívají například senioři, ale také osoby se zdravotním nebo jiným postižením, osoby sociálně znevýhodněné, děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí a problémové rodiny, rodiny pečující o dlouhodobě nemocné a umírající ve vlastním, tedy domácím prostředí.

Všechny tyto služby zajišťují neziskové organizace i nadále. Je to však bez jakékoliv garance, že jim na jejich činnost bude ze strany města přispěno.

„Schválení rozpočtu se již blíží. Mělo by k tomu dojít v květnu. Je pravda, že jsme museli přistoupit ke krácení všech položek rozpočtu. Ke snížení výdajů muselo dojít tedy i v oblasti sociální," sdělil starosta města Vladimír Urban.

„Stanovit vyrovnaný návrh rozpočtu není vůbec jednoduché. Město je velmi zadlužené, a to bez viny současného zastupitelstva. Neziskových organizací by se však škrtání nemělo až tak dotýkat," ubezpečoval místo-starosta Pavel Šrytr.

Koho se to týká

Farní Charita (pomoc zdravotně postiženým a lidem v nouzi)
Humanitární sdružení Perspektiva (pomoc zdravotně postiženým)
Centrum Matýsek (pomoc rodinám)
Opora, o. s. (pomoc zdravotně postiženým)
ČČK Litoměřice (terénní program kontaktního centra)
Hospic sv. Štěpána
Podřipská nemocnice