Místní zastupitelé se tedy budou muset sejít na mimořádném jednání v průběhu ledna. Nejzásadnějším bodem bude právě projednání rozpočtu. Podle Josefa Bakeše, nového roudnického starosty, zatím není známý přesný termín jednání. „Mělo by to být přibližně v polovině ledna,“ uvedl starosta.

První měsíc roku 2009 bude v Roudnici platit rozpočtové provizorium, to již také odhlasovali zastupitelé. Jak uvedl Ladislav Balatý, vedoucí ekonomického odboru roudnického městského úřadu, město Roudnice nad Labem bude v lednu hospodařit s jednou dvanáctinou rozpočtu pro rok 2008.

Roudnici nad Labem čeká v příštím roce řada významných investičních akcí. Největšími jsou regenerace historického centra města a dostavba a rekonstrukce jedné ze základních škol. Vše v celkové hodnotě přibližně sto milionů korun. Na tyto akce se Roudnickým podařilo získat evropské dotace.

Spoluúčast města v rámci těchto dvou investičních akcí bude v řádu několika milionů korun. Právě pro podobné případy má město zřízený speciální Fond budoucnosti, kde má Roudnice podle Zdeňka Kubínka, bývalého starosty, dostatečnou finanční zásobu.

„Město novému vedení předáváme zdravé, s šedesátimilionovým přebytkem rozpočtu, s 27 miliony ve fondu budoucnosti a stomilionovou dotací na opravu a rozšíření školy a regeneraci centra města,“ shrnul odcházející starosta pro Deník.

Ještě budou jednat
Do konce letošního roku se však roudničtí zastupitelé ještě sejdou. Jejich jednání, které bylo minulý čtvrtek přerušeno po tom, co zastupitelé nebyli schopni se usnášet, by totiž mělo být ukončeno právě dnes od 16 hodin v sále Kulturního střediska Říp.

Dva poslední body
Zastupitelé se budou zabývat zřejmě jen dvěma posledními body, návrhem usnesení a diskuzí. Jednání roudnických zastupitelů bylo 18. prosince přerušeno po tom, kdy sál zdejší knihovny, kde se jednání uskutečnilo, opustila řada zastupitelů a nezůstala v sále jejich nadpoloviční většina, tedy minimálně jedenáct.