Samotný svátek oslaví nejprve 15. listopadu kladením květin u památníku na Husově náměstí a následně přímo 17. listopadu na Karlově náměstí, kde s tematickými písněmi na kytaru vystoupí Jiří Hoření, připojí se i místostarosta Vlastimil Čtverák a k poslechu zahraje Václav Rus.

Zajímavý program si připravilo Podřipské muzeum, kde již od poloviny září mají návštěvníci možnost zhlédnou tematickou výstavu 30 let svobody a demokracie. Slavnostní vernisáž proběhne 13. listopadu a expozice bude přístupná až do 3. ledna.

(jv)

Pietní akt k výročí sametové revoluce v roce 2018.
Besedy i výstavy. Města na Litoměřicku oslaví výročí sametové revoluce