Ústecký kraj se rozhodl provést během několika let nákladnou rekonstrukci hned tří velmi důležitých mostů přes Labe. Od letošního jara probíhají práce na mostu ve Štětí, po dokončení budou pokračovat v Roudnici nad Labem a poté na mostu E. Beneše v Ústí nad Labem. U prvních dvou mostů práce proběhnou s vyloučením veškeré dopravy. Ve Štětí hejtmanství zajistilo přepravu chodců a cyklistů přívozem, což je jedna z alternativ řešení náhradní dopravy i v případě roudnického mostu.

Podle mluvčí Ústeckého kraje Lucie Dosedělové se rekonstrukce mostu v Roudnici předpokládá v letech 2021 a 2022, přesný harmonogram vzejde z výběrového řízení. Rozsah uzavírek bude znám po dopracování projektové dokumentace. „Rada kraje potvrdila dotčeným obcím, že náhradní dopravu na oba břehy Labe stejně jako ve Štětí zajistí. Jakým způsobem to bude, ještě není dořešeno,“ sdělil hejtman Oldřich Bubeníček. Jednou z alternativ je využití přívozu, druhou vybudování lávky.

Kapacita přívozu nebude stačit

Přívoz, který se ve Štětí osvědčil, pro přepravu v případě Roudnice nemusí vyhovovat. „Máme zjištěno, že do města z druhého břehu dojíždí každý den ve špičce po 7. hodině zhruba 300 dětí do škol a další stovky lidí za prací. Naopak z města se do sportovních areálů ve Vědomicích vypravují každý den stovky lidí za aktivním odpočinkem,“ sdělila starostka Vědomic Jana Salcmanová.

„Proto jsme krajským radním doporučili, zda by nezvážili vybudování závěsné lávky u mostu, kterou by využívali chodci a cyklisté nejen v době rekonstrukce, ale mohla by sloužit trvale a zvýšit tak jejich bezpečnost. Náš návrh uvítali kolegové v Roudnici nad Labem i v sedmi obcích na pravém břehu řeky,“ vysvětlila starostka.

Podle Dosedělové se náhradní doprava lidí v případě rekonstrukce mostu v Roudnici ještě řeší. „V současné době se zpracovává projektová dokumentace pro stavební povolení. U zpracovatele bude prověřeno, zda je vybudování závěsné lávky technicky možné s ohledem na konstrukci mostu,“ reagovala Dosedělová.

O dočasném vybudování závěsné lávky v případě rekonstrukce železobetonového mostu ve Štětí se rovněž uvažovalo, ale protože se s konstrukcí hýbalo, od této alternativy se upustilo. „Roudnický most je však ocelový a montáž by podobně jako lávky u železničního mostu v Hracholuskách u Brna, kde jsme našli příklad, se osvědčila. Podle našeho názoru by náklady na lávku byly jen mírně vyšší než na provoz přívozu,“ doplnila Salcmanová.

Práce na mostu ve Štětí za zhruba 197 milionů korun mají skončit příští rok na jaře, do té doby bude přes řeku jezdit přívoz. „Chodce a cyklisty vozí hlavně od vlaku v Hněvicích. Odhaduji, že jich může být až tisíc denně,“ uvedl starosta Štětí Tomáš Ryšánek. Pro uživatele tohoto mostu je důležité, že jeho nosná konstrukce je zesílená a chodníky budou rozšířené z 1,25 na 2 metry. Podobných parametrů by si přála docílit i roudnická radnice a obce na obou stranách mostu v Roudnici nad Labem.

„I když proběhla se zástupci Ústeckého kraje řada jednání o různých variantách rekonstrukce mostu, v konečné podobě projektu nebyly připomínky našeho města vyslyšeny, zejména požadavky na rozšíření chodníků a vybudování bezpečnostní bariéry oddělující vozovku od chodníku pro zvýšení bezpečnosti chodců. Ve spojitosti s nadměrnou dopravou těžkých vozidel jsme požadovali také snížit maximální zatížení mostu na 16 tun. Bohužel, projekt tyto naše požadavky nezohledňuje vůbec nebo jenom okrajově,“ sdělil starosta Roudnice František Padělek.