Kritizován byl hlavně zásyp dlažebních kostek. Kvalitu odvedené práce při rekonstrukci města je třeba prověřit. Na tom se shodli jak radní, tak zastupitelé.

Rada pověřila starostu Vladimíra Urbana, aby na další jednání rady pozval zástupce investora rekonstrukce a kvalita provedených prací se neprodleně reklamovala.

Dále ho pověřila, aby zajistil průzkum kvality založení uvedených staveb u zpracovatele projektové dokumentace a architekta.

Na základě posudku projektanta bude rozhodnuto o dalším postupu. Zastupitelstvo města na svém posledním zasedání radě zároveň uložilo úkol předložit do příštího jednání objektivizaci kvality provedených prací a ověřit, zda akce byla provedena v souladu s prováděcí dokumentací.