Deník oslovil všech 21 zastupitelů města, aby se jednoznačně k současné situaci vyjádřili. Odpovědělo čtrnáct z nich. Reakci například od úterý neposkytla radní města Eva Chocholatá, která je lékařkou a má v nemocničním areálu ordinaci.

„Pro město je to velká tragédie. Myslím si, že za tím stojí někdo z vedení města. Sleduje tím vlastní cíle," reagoval zastupitel Josef Šitanc (UpR).

„S prodejem nemocnice soukromému subjektu jsem od začátku nesouhlasil. Pro mne osobně je celý výsledek situace obrovským zklamáním, které musím směrovat majitelům nemocnice," konstatoval Libor Svět (SpR). „Zájem města však na udržení nemocnice vždy byl, a to hned z několika důvodů. Mezi ně patří například zaměstnanost či poskytování služeb. Sám jsem se účastnil několika jednání, která vedla k podpoře zachování nemocnice. Roudnická nemocnice zde má své místo."

„Nemocnice je v Roudnici nezbytně nutná jak vzhledem ke spádovosti dotčených obcí, tak i z geografického hlediska. V současnosti zachování roudnické nemocnice diskutuji s poslanci ČSSD. Ti mi slíbili, že problematika krátkodobých smluv se zrušením akutních lůžek bude na programu jednání Poslanecké sněmovny," odpověděl Vladimír Vlk z ČSSD.

Svůj pohled na věc má i Alena Machová z KSČM. „Nemohu jinak, než potvrdit znovu své hlasování z roku 2010. Byla jsem proti prodeji nemocnice. Byl to největší omyl těch, kteří ruku pro prodej nemocnice zvedli. Stalo se. Nemocnice byla prodána. Každému rozumně myslícímu člověku bylo jasné, že dříve či později dojde k tomuto tragickému závěru. Co dál? Jak pomoci? Není to otázka spíše pro ty, kteří to zavinili?"

Reakce dalších zastupitelů jsou redakčně kráceny:

Vladimír Urban (SpR): Nemocnice zde byla více než sto let. Problém se navíc týká i spádových obcí, které trpí malou četností dopravních spojů. Tento stav je způsobený celkovou politikou v našem státě. Občanům se to samozřejmě nelíbí. Od začátku roku jsme podnikali proti rušení nemocnice mnoho kroků. Shromažďujeme vyjádření pro zachování, sháníme podporu a zastání.

Pavel Šrytr (ČSSD): Je potřeba na věc nahlížet historicky. Nemocnice nevznikla z rozmaru, ale přirozenou cestou rozhodnutí nejschopnějších a nejrozumnějších Roudničanů tehdejšího podřipského regionu. Kam se věc přivedla, je neskutečná nehoráznost. Na nikoho nemusím ukazovat. Každý ví, kdo je za vzniklou situaci zodpovědný.

Michal Cihla (ODS): Je to samozřejmě špatné. Nemocnice, byť je to soukromý subjekt, je jediným subjektem, který má nejvyšší atributy pro zachování atraktivity: Konkurenceschopnost a služby. Nedovedu si představit, že se bude nemocnice omezovat či rušit. Vnímám to jako tragickou záležitost. Spoléhám se na to, že se všichni ozvou a budou řvát jako u rušení gymnázia.

Jiří Brodský (SpR): Jsem pro to, aby byla nemocnice zachována. Toto stanovisko jsem rozhodnut také podporovat. Jak to však technicky provést, to nevím. Zřejmě je to otázka vyšší politiky a Všeobecné zdravotní pojišťovny. Vnímám i rušení dalších nemocnic a celá situace se mi nelíbí.

Vlastimil Dvořák (TOP-STAR): Na svém hlavním poslání pojišťovny šetří, místo toho podnikají. Celý systém, který tento režim vymyslel a nastavil, teď krachuje. Zdravotní služby pro všechny, kterými jsme se mohli pyšnit, jsou najednou obtížně dostupné. Do zdravotnictví vstoupila komerce, stalo se byznysem. Neštěstí je, že vláda toto jednání nedokáže zastavit. Jsme rukojmí pojišťoven.

Libor Svět (SpR): Zklamáním je, že nemocnice je mezi pouhými deseti procenty nemocnic, které „jdou ze sítě". Přitom je to nemocnice ve velkém městě, navíc se čtyřmi primariáty. Žádné z dalších jedenácti nemocnic, které budou muset svou činnost omezit či ukončit, takovými atributy nedisponují. Nemocnice zde má své místo. Její zrušení by byla velká škoda.

Alena Machová (KSČM): Nemohu jinak, než potvrdit znovu své hlasování z roku 2010. Byla jsem proti prodeji nemocnice. Byl to největší omyl těch, kteří ruku pro prodej nemocnice zvedli. Stalo se. Nemocnice byla prodána. Každému rozumně myslícímu člověku bylo jasné, že dříve či později dojde k tomuto tragickému závěru. Co dál? Jak pomoci? Není to otázka spíše pro ty, kteří to zavinili?

Miroslav Pém (KSČM): Rušení nemocnic v ČR je vizitka činnosti vlády, která programově poškozuje zájmy občanů. Nemocnice není v majetku města, takže se k její situaci mohu těžko jako zastupitel vyjadřovat. Moje stanovisko bylo zřejmé již při jednání zastupitelstva města o "prodeji" nemocnice v roce 2010. Investice se nekonají a jeden z nich prodal svůj podíl již po roce.

Lenka Selčanová (SpR): Jelikož roudnická nemocnice není již v majetku města, nemůžeme s tím jako zastupitelé nic udělat, než vzít rozhodnutí ministerstva zdravotnictví na vědomí a pouze vyjádřit naši nespokojenost. Osobně dále souhlasím s vyjádřením pana zastupitele Miroslava Péma.

Jiří Jelen (UpR): Jsem samozřejmě pro zachování nemocničních služeb v Roudnici. Ale jsem skeptický, protože lidé, kteří v současné době nemocnici vedou, jednají dlouhodobě velmi amatérsky, stejně jako současné nejužší vedení města. Jsem přesvědčen, že nemocniční provoz neudrží. Naprosto jiná situace by byla, kdyby nemocnici vedl bývalý ředitel Kohout.

Vladimír Vlk (ČSSD): Nemocnice je v Roudnici nad Labem nezbytně nutná. Bohužel, politická podpora zastupitelstva města chybí, včetně starosty, který razantně nevystoupil k její podpoře. Na zasedání zastupitelstva jsem všechny vyzval , aby veřejně podpořili zachování nemocnice. Zastupitelstvo musí jednoznačně politicky podpořit nemocnici a vyvinout tlak na VZP.

Jaroslav Maleček (KSČM): Se zrušením roudnické nemocnice nesouhlasím. Ve středu jsem se zúčastnil zasedání rady našeho města a jednomyslně jsme plánované zrušení odsoudili dopisem , který byl ihned zaslán ministrovi zdravotnictví. Text má k dispozici starosta města Vladimír Urban.

Václav Mazák (Roudničané): Já osobně jsem proti zrušení nemocnice a dal jsem to najevo i podepsáním petice.

Josef Šitanc (UpR): Pro město je to velká tragédie. Myslím si, že za tím stojí někdo z vedení města. Sleduje tím vlastní cíle.