Vybydlené domy před několika měsíci odkoupila od města společnost Bialbi – bytové domy se záměrem kompletně stavby zrekonstruovat a rekultivovat okolí domů.

Investor se však stále potýká s nájemníky domů. Podle dostupných údajů žije ve třech domech přibližně čtyřicet rodin. Jak již dříve zástupci města i investora ujistili, nájemníci, kteří mají platné smlouvy a řádně platí nájemné, mají nárok na byt ve stejné kategorii. Dosud však nové bydlení získalo přibližně deset rodin.

„Máme tam neskutečné problémy. Naprostá většina lidí neplatí nájem. I když nájemníci dostali adekvátní náhradu, tak se odmítají vystěhovat, což nám nabourává časový harmonogram plánované rekonstrukce,“ sdělila Hana Lukešová, zástupce společnosti Bialbi.

Tím však podle ní problémy zdaleka nekončí. Ty byty, které jsou již uvolněny, totiž vlastník domů nechává zazdít, aby nemohla pokračovat devastace domu, který je již nyní ve vážném technickém stavu.

„Je už celkem běžné, že byt dopoledne zazdíme a večer je zeď rozbitá. Panují tam nepopsatelné podmínky. Nejhorší je, že se obyvatelé neustále odvolávají na nejrůznější organizace, které je podporují, tvoří stále dokola analýzy, rozbory a podobně. Se všemi organizacemi, které se o tuto situaci zajímají, spolupracujeme, ale zřejmě to nikam nevede,“ vysvětluje Hana Lukešová.

Situace kolem tří domů na Masarykově třídě byla již řadu let tématem, které Roudničany zřejmě nejvíce pálí.

Obyvatelé okolních domů si často stěžují na nadměrný hluk, nepořádek okolo domů a podobně. V domech se byli podívat také ministři pro lidská práva Džamila Stehlíková a Michael Kocáb. Ti prosazovali to, že nájemníkům pomůže v sociálním začlenění do většinové společnosti zřízená Agentura.

Současné vedení Roudnice však šlo cestou prodeje domů soukromému investorovi, který domy na vlastní náklady zrekonstruuje a především se vypořádá s nájemníky. Ti mají dle plánů investora i města získat nové bydlení ve více lokalitách tak, aby nevzniklo další „ghetto“, jako v případě Masarykovy třídy v devadesátých letech.

Prodej domů v jarních měsících schválilo roudnické městské zastupitelstvo. Domy pak nový vlastník převzal v dubnu letošního roku. Od této chvíle se pokouší situaci řešit. „Chceme se všemi jednat férově, vyrovnat se s obyvateli domů. Jak se ukazuje, tak je to velice složité,“ říká Hana Lukešová.

„Jsem přesvědčen, že nový majitel domů dodrží závazky vyplývající z kupní smlouvy a do tří let domy kompletně opraví,“ uvedl v dubnu při předávání nemovitostí místostarosta Roudnice Luboš Matek.

Domy byly novému majiteli prodány za 1,5 milionu korun. Další milion korun činily závazky nájemníků v podobě dluhů na nájemném, které nový majitel taktéž od města odkoupil. Předpokládaná investice do oprav překročí 24 milionů korun.