Technické služby o problému ví, tak jako na městském úřadě. Vzniknout by mohla speciální skupina sestavená i z rodičů, která má pomoci stav napravit.

„V současné době probíhá anketa k tomuto tématu. Na veřejném fóru vzešel podnět od veřejnosti, převážně od nespokojených maminek, že dětská hřiště neodpovídají potřebám malých dětí. Vše máme zahrnuto do tématu výstavby nových dětských hřišť a dovybavení těch stávajících. Zejména dovybavit hracími prvky pro nejmenší," sdělila Rita Vlčková z oddělení projektů a strategií městského úřadu. „Tímto problémem se zabýváme v rámci Zdravého města a dalších dílčích akcí, na které chodí rodiče s dětmi."

„Rozhodli jsme se, aby náměty od rodičů byly konkrétní, uspořádat anketu s tím, že při jejím vyhodnocení předáme požadavky odboru územního rozvoje. Aby na tomto oddělení věděli, co si lidé o hřištích myslí," nastínila plány Rita Vlčková.

Dalším krokem při tvorbě koncepce rozvoje dětských hřišť by podle Rity Vlčkové mohla být utvořena poradní skupina rodičů při odboru územního rozvoje. „Kdyby tento odbor dal na názor rodičů a sestavil plán, s kterým by počítal i v rámci rozpočtu města na příští rok, jistě by to bylo dobré," dodala Vlčková ze Zdravého města.

„Čekáme na výstup paní Vlčkové, abychom se dětskými hřišti mohli zabývat," potvrdil investiční technik Technických služeb města Václav Blecha. „Problém je v tom, že dětské prvky ničí vandalové, takže jich může být méně."

Samotné Technické služby podle jeho ředitele Ivo Elmana, který je i litoměřickým radním, se o dětská hřiště starají z pohledu úklidu. „Pokud zjistíme, že nějaký prvek je zničen, demontujeme ho a nahradíme novým," podotkl. „Jinak za rozvoj hřišť je odpovědné město, konkrétně odbor územního rozvoje."

Avšak i Ivo Elman přiznal, že litoměřická dětská hřiště nejsou v pořádku. „Jsem dědečkem dvouletého dítěte, pohybuji se na hřištích a vidím, že nejsou příliš přizpůsobena pro děti předškolního věku."

Anketu s rodiči najdete v tištěném vydání Litoměřického Deníku!