Česká premiéra. V litoměřické nemocnici měli možnost vyzkoušet autonomního robota společnosti BetaRobotics. Přístroj zvaný Bob je schopen pomocí zabudovaného navigačního systému zajistit čištění prostoru a násobně zde snížit množství patogenů.

„Robota jsme testovali v prostoru vyklizené kardiovaskulární jednotky a poté v prázdné, avšak plně vybavené lůžkové stanici. Nejdříve byly provedeny stěry z povrchů a poté proběhlo jejich měření. Následovalo čištění pomocí robota a nakonec na úplně stejných místech opětovné stěry a další měření,“ popsala testování koordinátorka pro mimořádné události Jana Petržilková z Nemocnice Litoměřice.

Dezinfekce prostor probíhá na stejném principu, na kterém fungují dosud používané germicidní lampy. Osvit UV-C složkou světelného záření narušuje strukturu DNA mikroorganismů a nejrůznějších patogenů. Velká výhoda robota oproti lampám spočívá v jeho pohyblivosti v daném prostoru. „Jakmile je trasa dezinfekce správně naprogramovaná, nemůže se stát, že by robot na něco zapomněl nebo nestihl,“ dodal Jiří Stříž z firmy BetaRobotics.

Účinnost dezinfekce pomocí ultrafialového záření byla měřena ATP testerem, který analyzuje přítomnost organického znečištění povrchu či tekutiny. Používá se pro monitorování úrovně čistoty a hygieny, zejména ve zdravotnictví a potravinářství.

„Výsledky, které jsme obdrželi, ukázaly po deseti minutách provozu robota více než 99% účinnost dezinfekce,“ poznamenala Jana Petržilková.

ATP test dokáže odhalit opravdovou kvalitu úklidu pomocí přístroje, který ukáže číselnou hodnotu znečištění. „Z výsledků měření víme, že ultrafialové záření představuje velmi účinnou metodou dezinfekce. Nespornou výhodou mobilního robota je skutečnost, že jej lze naprogramovat na důslednější dezinfekci kritických míst, jako jsou například koupelny, kliky, madla, postele či čekárny. A tím je vystavit vyšší expozici záření. Z testů také vyplývá, že čím delší a intenzivnější je ozařování, tím se zvyšuje dezinfekční efekt,“ řekl Jiří Stříž

Na začátku června proběhlo testování robota i v obchodním centru Westfield Chodov. „Přes den dokáže pomocí termokamery procházejícím lidem měřit teplotu,“ popsal další potencionální využití Boba Stříz.

Život v kufříku

Testování robota není jediná akce, která proběhla v červnu v litoměřické nemocnici. Její porodnice se nedávno stala součástí projektu Život v kufříku, který je určen odloženým dětem. „Až 500 dětí je každoročně odloženo nebo z různých důvodů odebráno matce přímo v porodnici. Aby jednou netápaly, jak přišly na svět, jak vypadaly a zda je vůbec měl někdo rád, uchováváme vzpomínky na začátek jejich života v kufřících a pomáháme jim tak v období hledání vlastní identity,“ vysvětlila cíl projektu Iva Říhová, spoluzakladatelka Nadačního fondu La Vida Loca, který ho od roku 2015 realizuje.

Zástupci gynekologicko-porodnického a novorozeneckého oddělení získali deset kufříků. Litoměřická porodnice má i svého konkrétního patrona, který originální kufříky sponzoruje. „Velmi vám i naší patronce děkujeme. Děláte úžasnou věc. I když nejlepší by samozřejmě bylo, aby těchto kufříků nebylo třeba, bohužel tomu tak není,“ zmínila během předávání vrchní porodní asistentka litoměřické nemocnice Monika Boudová.

V průměru má porodnice ročně kolem pěti novorozenců, které rodiče odloží.