„Pomohlo nám příjemné počasí. Pršelo jen krátce v sobotu. Za pátek a sobotu dorazilo celkem 20 až 23 tisíc platících návštěvníků, přesná čísla zatím ale nemáme. K tomu je třeba připočítat ještě děti a osoby se zlevněnou vstupenkou,“ vypočítává pořadatel pouti Jiří Výška.

Největší úspěch měl podle pořadatele kulturní program. „Nejvíce lidí přišlo na Mandrage. Když tato kapela hrála, pod pódiem bylo přibližně šest tisíc lidí. Velký úspěch měla také letecká akrobacie, především ta bezmotorová,“ přiblížil Jiří Výška.

Letošní ročník pouti nabídl kromě pestrého doprovodného programu také „charitativní“ akci pro děti. Několik hodin před samotným otevřením akce veřejnosti se atrakce otevřely dětem ze škol, domovů i ústavů.

„Je to jakási charitativní akce. Podařilo se nám domluvit se s provozovateli některých atrakcí, že dvě hodiny před zahájením samotné pouti děti zdarma povozí. Nechceme přitom rozlišovat, zda se jedná o děti ze škol či ústavů,“ upřesnil starosta Jiří Šimáček.

Tradice pouti sahá až k počátku dvacátého století. Nejprve se jednalo o jakousi formu jarmarků, postupně se pouť rozrůstala od kraje úpatí až do současné podoby. Zajímavostí je, že přestože Říp leží v katastrálním území obce Mnetěš, právo na pořádání pouti mají Krabčice.