„Letos jsme hodně investovali do opravy turistické chaty tak, aby se v ní návštěvníci cítili lépe. Od podzimu je opravená světnice, kde mohou být turisté v teple a suchu,“ řekl Ondřej Mirovský s tím, že na jaře plánují venkovní koutek pro děti.

Ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Říp chtějí nájemci obnovit také informační panely na Řípu a vybudovat tam naučnou stezku. „Ve spolupráci s majitelem bychom chtěli také vysazovat nové stromy, aby byl les svým druhovým složením pestřejší a odolnější,“ poznamenal Eliáš Molnár. Ostatně ekologie je pro dvojici kamarádů, jež chatu provozují, velkým tématem. „Snažíme se uklízet odpad z celého kopce a ten třídit. Obecně se snažíme o maximální citlivost k přírodě, elektřinu bereme pouze z obnovitelných zdrojů a snažíme se produkovat minimum nevytříditelného odpadu z vlastního provozu,“ popsal Mirovský.

Aby udrželi příchozí na Řípu déle, vrhli se také na pořádání pravidelných kulturních akcí. Během prosince si tam návštěvníci mohou užít adventní koncerty. Už minulý týden zahráli pražští Milánosz. Tuto sobotu se na Řípu rozezní písně Karla Kryla v podání Petra Samšuka. A program je připravený i na další dvě následující soboty, vždy od 14 hodin.

Oba nájemci se však shodují, že provoz chaty není úplně snadný. „Fungujeme bez přístupu k vodě. Tu máme pouze v zásobnících za chatou a využíváme ji tedy velmi omezeně. Snadný není ani přístup, kdy nahoru nevyjedou všichni dodavatelé a na zimní měsíce jsme museli pořídit terénní auto,“ svěřil se Mirovský a dodal, že během zimy má chata otevřeno pouze od pátku do neděle.

Od letošního října provozují Ondřej Mirovský a Eliáš Molnár kromě chaty na Řípu také restauraci a ubytování pod Kalvárií na Ostrém poblíž Úštěka, která rovněž patří mezi turisty vyhledávaná místa.

Z Milešovky na Říp

Zkušenosti předtím sbírali na nejvyšší hoře Českého středohoří Milešovce, kterou ale v současnosti už neprovozují. „Chatu Milešovka jsme měli v nájmu od roku 2017. Skončilo nám trvání nájemní smlouvy na dobu určitou a pronajímatel, obec Velemín, se rozhodl pokračovat s novým nájemcem. Proto jsme k poslednímu září z Milešovky odešli,“ informoval Eliáš Molnár.

Chatu na Milešovce nově provozuje Destinační agentura České středohoří. Nový vedoucí chaty Jan Piegl uvedl, že přes zimu má chata otevřeno v sobotu od 9 do 19 hodin a v neděli od 9 do 16 hodin. „V pátek je otevřeno od 18 do 20 hodin, většinou se tu koná například promítání,“ dodal Piegl.