Pomáhá tak nejen městu, ale i kolegům Policie ČR. V těchto dnech se věnuje mimo jiné kontrole dodržování změn realizovaných z nového dopravního generelu. Občas musel domluvit řidičům, že porušili zákaz vjezdu před Muzeum ghetta, jednou zde dokonce zastihl parkovat zmrzlináře.

Dopravní generel si nechalo město Terezín vypracovat v souvislosti s rostoucím turistickým ruchem při otevírání zrekonstruovaných historických objektů.

„Cílem je, aby návštěvníci bez větších problémů našli vyhledávanou památku a služby, které vyžadují. Na druhou stranu chceme zajistit, aby naši občané netrpěli zvýšeným ruchem a žilo se jim ve městě dobře. Generel v sobě zahrnuje celou řadu opatření, která chceme uvést v život postupně a plynule. Prvním krokem bylo vymýcení nákladní i autobusové dopravy z centra města a vytvoření tří záchytných parkovišť u Památníku, u Muzea Terezín a na Bohušovické kotlině. Jsou to místa, kde může končit či začínat prohlídka historických objektů. V příštím roce chceme v centru měnit značení v ulicích," vysvětluje Robert Czetmayer, tajemník městského úřadu.

ZÁKAZ. Strážník Tomáš Rotbauer ukazuje na značku, která mnohé řidiče autobusů překvapila.  Zdroj: Deník/Václav Sedlák

Právě změny ve značení na komunikacích se řidičům příliš nelíbí, natož když se jim něco zakáže. Zákaz vjezdu do části Komenského ulice před Muzeem ghetta vyvolal nevoli u řidičů turistických autokarů a u agentur, které vozí návštěvníky do Terezína hlavně z Prahy.

Pondělní televizní reportáž možná nechtěně vedla posluchače k otázce, zda nešlo ze strany města o naschvál. Znalý člověk však pochopí, že jde o opatření, které vychází ze změn, jež v Terezíně v posledních letech nastaly. Vnímá, že už zde není jen dosud dominantní Památník, ale i jiné pamětihodnosti, jež si zaslouží pozornost veřejnosti.

„Dohoda mezi městem a námi o vyhrazení parkování pro autobusy a vyznačení zákazu vjezdu před Muzeum ghetta nebyla uzavřena, a ani být nemusela. Je to výhradní právo města vydat opatření obecné povahy. My to respektujeme. Pokud jde o parkování autobusů, tak jsme sjednotili tarif placení parkoviště u Památníku s parkovištěm u Muzea Terezín, hodina pro autobus stojí 40 Kč, pro automobil 10 Kč," uvedl Tomáš Rieger, pracovník vztahů s veřejností Památníku Terezín.

„Neznám místo v městech či u kulturních památek, kde by řidiči platili tak nízké parkovné."