„Nezapomeňme, že dítě má některé zvláštnosti, které si my, dospělí, neuvědomujeme (výšku, zorný úhel, rozlišovací schopnosti tvarů a barev, rozlišení pravé a levé strany apod.), dítě také neumí odhadnout vzdálenost ani rychlost přijíždějícího vozidla, nezná nutná pravidla provozu, pokud ano, neumí je ještě správně používat," připomínají policisté řidičům.

Každá dopravní nehoda, při níž je nějakým způsobem postiženo dítě, je daleko tragičtější než nehoda dospělého.

„Aby se statistiky dopravních nehod výrazně nezvyšovaly, respektujme všichni pravidla silničního provozu," uzavřela varování Pavla Kofrová, mluvčí litoměřické policie.