Dále varuje: „Nezapomeňme, že dítě má některé zvláštnosti, které si my, dospělí, neuvědomujeme (výšku, zorný úhel, rozlišovací schopnosti tvarů a barev, rozlišení pravé a levé strany apod.), dítě neumí odhadnout vzdálenost ani rychlost přijíždějícího vozidla, nezná nutná pravidla provozu, pokud ano, neumí je ještě správně používat."

„Aby se statistiky dopravních nehod výrazně nezvyšovaly, respektujme všichni pravidla silničního provozu," dodává mluvčí.