„Počet členů zastupitelstva se snížil pod pět a budou vyhlášeny nové volby. Obec Vražkov funguje od soboty 27. června v rozpočtovém provizoriu. Zbývající zastupitelé nadále pracují, ovšem nemohou přijímat žádná usnesení, která jsou třeba k vyjednávání se Správou železnic o nové vysokorychlostní trati. Jsou zastaveny veškeré investice obce i jakákoliv projektová příprava,“ uvedla starostka Smetanová.