Při poslední povodni v roce 2013 nebyly postiženy jen Křešice, které sousedí s Labem, ale kuriózně i Zahořany, které leží na kopci. Stalo se tak vlivem rozvodnění Třebutičského potoka, jehož vody nestačily odtékat pod komunikací, zaplavily nefunkční rybník a rozlily se po návsi. Teprve po několika dnech zahrozilo v Křešicích Labe.

„Revitalizace rybníku se nám protáhla a zvýšily se i náklady na realizaci. Zhruba o jeden milion korun narostly poplatky za uložení bahna a jeho dopravu. Měli jsme smůlu, protože během realizace vešel v platnost nový zákon, který ukládal uložení bahna na certifikované depo, a to i přesto, že nebylo deklarováno jako nebezpečný odpad. Nejbližší depo bylo až u Benešova u Prahy. Nakonec nám vyšel vstříc Krajský úřad Ústeckého kraje, který povolil depo u Travčic,“ vysvětlil starosta.

Křešičtí měli štěstí v neštěstí, část nákladů na revitalizaci ve výši 360 tisíc uhradí z daru, který nyní obdrželi z projektu Odolná obec, jehož partnerem je Diakonie Katastrophenhilfe.