K předání staveniště došlo v druhé polovině května. Práce budou zahrnovat výměnu nynější zpevněné plochy. U některých chodníků bude zúžen profil. Měla by být provedena nová výsadba okrasných stromů a keřů, které doplní dřevěné paluby, mlatová pole a trvalkové záhony.

O dva metry se rozšíří také parkoviště. To umožní nové uspořádání s dvěma řadami kolmých stání a tím navýšení celkové kapacity na 28 stání pro osobní automobily a 4 stání pro motocykly.

Projekt vyjde na necelých 7,5 milionu korun včetně DPH a celý ho zaplatí městská pokladna.

(ik)