Zpevněná betonová plocha parkoviště nabízí momentálně 70 parkovacích míst, která nejsou nikterak označena, což není ideální a efektivní. Díky úpravě dojde k navýšení parkovacích míst. Z 94 nově vzniklých parkovacích míst budou čtyři určena pro osoby se sníženou možností pohybu a 90 stání bude klasických.

Součástí úprav parkoviště bude také výměna veřejného osvětlení a jeho přesunutí na vhodnější místa.