Proběhne zde slavnostní předání daru výtěžku, který věnuje azylovému domovu pro matky s dětmi Reston klub jazyková škola v Litoměřicích. Výtěžek je určen na předměty denní potřeby, které slouží klientům domova - pračka, vysavač apod. V anglických a německých konverzačních klubech Restonu přispívají studenti každé čtvrtletí na jinou „dobrou věc“.

Projekt podporují i anonymní dárci převodem na transparentní účet Restonu. Toto čtvrtletí se štěstí usmálo na diakonii a její azylový domov. Reston klub dosud vybral na zařízení v domově 16 850 korun. Ani v domově nezůstanou svým dárcům nic dlužni připravují pro ně malé dárečky na památku.

V rámci předání vybraného výtěžku proběhne také beseda se zástupci azylového domova. Dozvíte se, co všechno může pomoci matkám s dětmi bez přístřeší na jejich cestě do běžného života.