Opravami prošly komunikace po povodních v ulici Poděbradova a Mostecká. V součtu se podařilo ve městě opravit 2 200 metrů čtverečních chodníků, 4 800 metrů čtverečních vozovek a upravit 550 metrů čtverečních zpevněných ploch.

„Letos nás čekají stejně náročné práce, proto jsem svolal koordinační jednání se zástupci společností, které jednotlivé akce mají v gesci. Cílem je dosáhnout takové realizace, aby jejich průběh měl co nejmenší dopad na život obyvatel města. Byl dohodnut rámcový harmonogram až do roku 2018. Zahájení akcí je limitováno povětrnostními podmínkami. Jako první je připravena už na začátek jara rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Třebízského. Podle informace Severočeské vodárenské společnosti doba rekonstrukce potrvá zhruba půl roku," uvedl František Padělek, místostarosta města.

S napětím je očekávána rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Nerudově ulici, která odvádí dopravu z Karlova náměstí. Práce zde budou zkoordinovány tak, aby byly zahájeny až po rekonstrukci ulice Třebízského právě z důvodu zachování dopravní obslužnosti.

„U této akce jsme již předem požádali SVS o prodloužení pracovní doby na celý týden, aby se práce podařilo uskutečnit za tři až čtyři měsíce a objízdné trasy byly řešeny a komunikovány v dostatečném předstihu. V plánu je dále rekonstrukce kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení v lokalitě s ulicemi Neklanova, Horymírova, Sámova a Krokova. Této akce bude využito k pokládce kabelů a doba realizace je předběžně stanovena na devět měsíců," dodává místostarosta.

Rekonstrukce plynového potrubí je plánována v Žižkově a Pracnerově ulici. Dopravu městem ovlivní oprava vozovky v Kratochvílově ulici až po obchvat. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje ji má v plánu na třetí čtvrtletí roku.