V souvislosti s chystanými stavebními pracemi je třeba počítat s dopravní uzavírkou. Po určitou dobu bude například provizorně přesunuta autobusová zastávka o blok výše do ulice Kozinova, kudy povede také objízdná trasa.

V případě kanalizace půjde o rekonstrukci staré betonové stoky z roku 1906. Nahrazeno bude kameninovým potrubím. Součástí stavby je vybudování 14 revizních kanalizačních šachet a přepojení 46 přípojek. U vodovodu půjde o rekonstrukci litinového potrubí z roku 1935. Projekt počítá i s přepojením 22 vodovodních přípojek.

Investorem stavby kanalizace a vodovodu je Severočeská vodárenská společnost. Zároveň s tím město chystá rekonstrukci chodníků a je připraveno se spolupodílet na obnově komunikace.

(mb)