Rekonstrukce trati v části úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky má začít letos v červnu. Podle předpokladů budou práce trvat rok a vyžádají si 157 milionů korun. „Zhotovitelem bude společnost Berger Bohemia," informovala v úterý 14. března Správa železnic.

Trasa takzvané pravobřežky prochází mimo jiné i historickou zástavbou Litoměřic, která je od roku 1990 městskou památkovou rezervací. Rekonstrukcí projde zejména traťový úsek od silničního nadjezdu na komunikaci I/15 po most na Písečný ostrov.

„Cílem stavby je trvale snížit hluk z projíždějících vlaků. Letos projde obnovou více než kilometrový úsek v Litoměřicích. Dojde zejména k rekonstrukci železničního svršku a instalaci nízké protihlukové clony o délce téměř 500 metrů. Stavbaři dále provedou renovaci tří mostů a jednoho propustku. Práce budou zahrnovat rovněž obnovu stávající opěrné zdi po obou stranách trati a výměnu trakčních stožárů," vypočítali zástupci Správy železnic.

Železniční trať Ústí nad Labem – Lysá nad Labem má svůj význam zejména pro nákladní dopravu.

Další úpravy se chystají na příští rok v Libochovanech. Tam se vybuduje nový silniční nadjezd. „Tím dojde k zachování hlavního přístupu do centra obce a také k rozvodně elektrické energie," dodala Správa železnic.