„První etapa regenerace proběhla podle plánu a bez větších problémů. Rekonstrukce se týkala především okolí Pokratického potoka od budovy Základní školy Ladova nahoru směrem do Skalické ulice," uvedl místostarosta Litoměřic Václav Červín.

Došlo k úpravě veřejného prostoru na hlavní pěší trase kolem potoka, rekultivaci jeho okolí a inovaci odpadkových košů či laviček. Důležitým bodem revitalizace bylo také rozšíření lávky u teplovodu tak, aby se po ní bez problému dostali i vozíčkáři nebo maminky s širšími kočárky.

Začátkem tohoto týdne byly zahájeny výkopové práce, které spustily druhou etapu rekonstrukce. „Toto pondělí byla zahájena druhá etapa rekultivace, která zahrnuje zrekonstruování povrchu a chodníků, úpravu zeleně a nový mobiliář – lavičky a odpadkové koše," doplnil Václav Červín.

Zhruba šestimilionové náklady, které jsou srovnatelné s loňským rokem, jsou financovány převážně z dotace od Ministerstva pro místní rozvoj, která činí zhruba 4 miliony korun, zbylé 2 miliony uvolnilo město Litoměřice ze svého rozpočtu.

Město má v plánu o dotaci žádat každý rok a následně realizovat vždy jednu z fází rekonstrukce. „Máme informaci, že ministerstvo bude vypisovat dotační programy na regenerace panelových sídlišť každoročně. Nelze na to samozřejmě spoléhat. Pokud by tomu tak bylo a nám by se každý rok podařilo potřebnou částku získat, celkovou obnovu sídliště v Pokraticích bychom mohli dokončit v roce 2020," nastínil plány Červín.

Naplánované etapy regenerace sídliště

I. etapa (2015): ulice U Kapličky, část A. Muchy, Kubínova, Na Výsluní; rekultivace okolí potoka, parkové a sadové úpravy, zeleň, oprava lávky a pěších cest, mobiliář

II. etapa (2016): ulice U Potoka; úpravy na pěší trase podél potoka kolonáda, rekultivace okolí, zeleň, oprava cest, doplnění mobiliáře

III. etapa (2017): řešení dopravy a parkování v oblasti I. a II. etapy

IV. etapa (2018): SZ části ulic U Kapličky, Kubínova, Na Výsluní; oprava hřišť Kubínova / Na Výsluní, oprava cest, zeleň, mobiliář, parkovací stání

V. etapa (2019): ulice Ladova, A. Muchy; oprava hřiště mezi ul. A. Muchy a Ladova, úprava exteriérových schodišť, dopravní řešení, parkování

VI. etapa (2020): V část ulice A. Muchy, Janáčkova; oprava dětského i sportovního hřiště, úprava nároží ulic, zeleň, mobiliář, cesty, parkování