Práce by měly být kompletně dokončeny v říjnu. Jak popsal Václav Krejčí z Labské strojní a stavební, který se spolu s kolegy na rekonstrukci podílí, na místě jsou už připraveny nové plováky, které tvoří betonová skořepina vyplněná polystyrenem. Ty budou následně umístěny pod páteřním molem a výložníky.

Kromě nového přístaviště pro malá soukromá plavidla pracuje firma také na úpravě stávající konstrukce pevného mola pro osobní lodní dopravu, kde kotví například oblíbené výletní lodě na trase Ústí nad Labem – Litoměřice. „Po dokončení bude přístaviště v podstatě vizuálně podobné s těmi, jaké jsou například v Nučnicích nebo Dolních Zálezlech. I na těch pracovala naše firma. Jednu z lávek, která molo spojuje s břehem, budeme pro menší plavidla usazovat níže, druhá lávka pak zůstane ve stávající úrovni,“ popsal Krejčí s tím, že molo bude opatřeno také plachtou s názvem města, jako tomu je na ostatních blízkých přístavištích.

Materiál pro pražské betonárny a metro D se dováží z pískovny Nučničky.
Materiál pro stavbu metra D putuje do pražských betonáren po vodě z Litoměřicka

Mluvčí Ředitelství vodních cest, které přístaviště na Labi spravuje a provozuje, Jan Bukovský připomněl, že úvaziště jak osobních lodí, tak i malých plavidel v Litoměřicích byly postaveny před přibližně patnácti lety. Modernizace a rozšíření bylo proto nutné. Ze Státního fondu infrastruktury je na to vyčleněno 37 milionů korun.

„Novinkou bude připojení osobních lodí na pitnou vodu a elektrickou energii, jež dnes citelně chybí. Plovoucí molo pro malá plavidla bylo původně postaveno z malých plastových segmentů, ale jejich tvar i nosnost a stabilita se ukázaly jako nevhodné pro veřejný provoz. Také se neosvědčilo kolmé uspořádání, kdy je pro lodě složité v podmínkách úzkého ramene Labe do přístaviště zaplout,“ vysvětil Bukovský a doplnil, že molo tak bude nahrazeno novou, už běžnou a osvědčenou ocelovou konstrukcí na železobetonových plovácích s dřevěnou palubou, užívanou na většině ostatních přístavišť.

Vizualizace plánovaného přístaviště malých plavidel a stání pro osobní lodní dopravu u přívozu v Malých Žernosekách.
Labe plné přístavišť pro malá plavidla. Na Litoměřicku mají vyrůst další

Jednotlivé kóje až pro 14 malých plavidel do délky 12 metrů budou šikmé pro snadnější zaplutí. I toto molo bude nově vybaveno přípojkami lodí na elektrickou energii a pitnou vodu.

S tím jak se na Labi rozvíjí rekreační plavba, plánuje Ředitelství vodních cest (ŘVC) rozšiřovat dostatečně hustou síť bezpečných veřejných přístavišť. Jen na Litoměřicku mají přístaviště vzniknout také v Roudnici nad Labem, Štětí a Malých Žernosekách.

V Malých Žernosekách má přístaviště vzniknout poblíž přívozu přes Labe. Umožní kolmé stání pro 18 sportovních a rekreačních plavidel do délky dvaceti metrů. Devadesát metrů dlouhé plovoucí molo spojené s břehem dvěma lávkami má být situováno v nově zbudovaném obdélníkovém zálivu. Pozemky u břehu pro stavbu ŘVC poskytla obec Malé Žernoseky, které se na budování budou částečně podílet.

V Děčíně začalo sloužit nové přístaviště pro malá plavidla.
FOTO, VIDEO: Kapitáni, radujte se, kotvit lze už i v Děčíně

Podle starosty Petra Lišky se projekt, který má mimo jiné přispět ke zvýšení úrovně cestovního ruchu v oblasti, připravuje už řadu let a nyní směřuje do finále. „Podstatná část je investicí Ředitelství vodních cest, my jako obec na ni navážeme například veřejným osvětlením, stavbou parkoviště a přeložkou části cyklostezky,“ řekl už dříve.

Pro krátkodobé stání osobní lodní dopravy, například výletních parníků, bude sloužit plovoucí můstek tvořený ocelovou konstrukcí, který bude spojen s břehem ocelovou lávkou o šířce dva metry, tak aby cestující mohli z lodě vystoupit.

Součástí investice v Malých Žernosekách má být také stavba provozní budovy se zázemím obsluhy přístaviště, skladem, technologickou místností a sociálním zařízením. Počítá se také s rampou pro spouštění lodí a se sloupky pro odběr elektřiny a vody. Zahájit samotnou realizace plánuje ŘVC letos v červnu, přičemž s jejím ukončením počítá do poloviny roku 2023.