Kompletní uzavírka mostu je pro jeho rekonstrukci nevyhnutelná. „S ohledem na jeho šířkové uspořádání bohužel nebylo možné, aby rekonstrukce probíhala po etapách,“ vysvětlila mluvčí zhotovitele, společnosti Strabag, Edita Novotná. Kromě toho, že je most příliš úzký, dalším důvodem je i to, že je na něm železniční vlečka do areálu papíren Mondi.

Zahájení stavby a kompletní odstavení mostu pro všechny druhy dopravy včetně pěších je naplánováno na 1. dubna. „Stavební firma hodlá záměrně začít co nejdříve, aby se všechny klíčové práce odehrály v klimaticky příznivých podmínkách. Tedy od jara do podzimu,“ informoval místostarosta Štětí Miroslav Andrt.

Podepsání smluv o provedení rekonstrukce silničního mostu ve Štětí.
Ve Štětí začne oprava mostu. Zástupci firem, kraje a města podepsali smlouvy

Aktuálně běží výběrové řízení na provozovatele náhradního přívozu přes řeku, nejzazší termín pro podání nabídek je 25. únor. „Obecně lze říct, že provoz přívozu bude zajišťován v 15minutovém intervalu od 4 do 23 hodin,“ informovala mluvčí hejtmanství Magdalena Fraňková s tím, že předpokládaná doba jízdy přes Labe bude tři minuty.

Díky koordinaci prací má být ještě před odstavením mostu a spuštěním přívozu vybudována přístupová cesta na hněvické straně Labe. Přístupové cesty na obou březích budou provizorně nasvětleny veřejným osvětlením. Na štětském nábřeží se počítá s možností dočasného parkování pro osobní automobily.

V přípravě jsou návrhy jízdních řádů autobusových linek, které se buď budou vázat na provoz přívozu, nebo posílí autobusové spojení ze Štětí směrem do Roudnice nad Labem přes Hoštku.

Demolice v dubnu

Na lidi v souvislosti s rekonstrukcí mostu čekají i další omezení. V průběhu dubna dojde ke kompletní demolici jeho části nad silnicí č. II/261 ve směru Litoměřice. Kvůli tomu bude uzavřen průjezd pod mostem na této silnici pravděpodobně ve druhé polovina dubna na 2 dny o některém víkendu.

Opětovné zprovoznění vlečky na mostě je naplánováno na listopad 2019. Nejzazší termín dokončení celé stavby a předání díla je 22. červen 2020. „V případě, že nevzniknou žádné komplikace, je šance, že most bude uveden do provozu i dříve, nebo alespoň pro pěší a cyklisty,“ slíbil místostarosta.

Zahrada Čech
Tržnice, Autosalon i Den záchranářů. Zahrada Čech chystá akce na letošní sezonu

Kvůli rekonstrukci mostu bude také do října zcela uzavřen příjezd k zahrádkám od kynologického cvičiště a dále přes vlečku u zadní vrátnice Mondi. „Průchod bude možný s velkou opatrností pouze pro pěší a cyklisty,“ upozornil Andrt. Vzhledem k provozu náhradní vlečky do areálu papíren lze také až do října předpokládat delší čekací doby u závor na železničním přejezdu ve směru na Radouň a Snědovice. „Alternativní mimoúrovňové křížení je možno automobilem objet přes Hoštku a Velešice nebo přes Chudolazy a Liběchov,“ nastínil místostarosta.

Pozitivní je, že obslužné komunikace na štětském i hněvickém nábřeží pod mostem by měly zůstat průjezdné po celou dobu jeho rekonstrukce.