Během posledních dvou týdnů proběhla pokládka asfaltového povrchu na hněvickém předpolí, následovat bude doasfaltování vozovek na celém mostu. Pokračuje montování zábradlí, probíhá i budování a montáž schodů na most z parkoviště.

Do konce listopadu by měly být dokončeny i lampy. Zároveň firma demontovala veškeré lešení na celé stavbě. V příštích dnech se tam chystá úklid. Ještě letos dojde k opravě povrchu vozovky č. 261 v části pod mostem.

(ph)