Jako první začne o víkendu frézování vozovky v ulici Na Valech v úseku od okružní křižovatky u domu kultury po křižovatku s ulicí Osvobození, nový povrch na ni bude položen na konci dubna.

S dubnem začnou rovněž práce v ulici Sovova a Palachova, první z nich bude od 3. dubna zcela uzavřena, druhá zatím jen zčásti. Na stavbách se budou podílet jako investoři Ředitelství silnic a dálnic ČR, SVS, INOGY, SÚS Ústeckého kraje a samotné město Litoměřice, které chce vyčerpat dotaci na celkovou rekonstrukci Palachovy ulice.

Jak budou probíhat opravy silnic v Litoměřicích

„Skloubit termíny do jednoho harmonogramu bylo značně složité, každý má své priority, řeší výběrová řízení, má stavební povolení a rozpočty. Snažili jsme se alespoň částečně korigovat harmonogram plánovaných akcí a tam, kde to jde, žádat o posunutí termínů,“ říká Jan Jakub, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství městského úřadu.

„Pravomoci města jsou však v tomto ohledu zcela omezené. Faktem je, že dopravní uzavírka může být povolena i přes nesouhlas města,“ dodává Jakub, jeho odbor připravuje objízdné trasy pro běžné řidiče i městskou hromadnou dopravu.

Čtěte také zde: Stop na pět měsíců: Palachovou a Sovovou řidiči neprojedou

POPELÁŘI I ZÁSOBOVÁNÍ PROJEDE

Město musí zajistit s určitými omezeními dopravní obslužnost i v rekonstruovaných úsecích, to znamená, že se sem musí dostat složky Integrovaného záchranného systému, auta zásobování a popeláři.

„Snažíme se informovat o aktuální situaci především obyvatele a živnostníky v dotčených ulicích. Kompletní informace o rekonstrukčních pracích budou podány Radničním zpravodajem, na webových stránkách města, facebooku a na velkoplošné úřední desce v podloubí radnice na Mírovém náměstí. Cíleně chceme působit na rezidenty přímo v dané lokalitě, a to prostřednictvím mobilního rozhlasu, pomocí mailových a SMS zpráv,“ doplnil tajemník Milan Čigáš, který zařadil do programu poslední snídaně s živnostníky právě otázky týkající se dopravní situace v době chystaných rekonstrukcí.

Další setkání proběhne v závěru dubna.

Nepřehlédněte: V Litoměřicích začne oprava historické kanalizace