Na setkání s novináři koncem loňského roku místostarosta Karel Krejza potvrdil, že je to jedna z nejurgentnějších věcí, které je potřeba ve městě vyřešit, ale vzhledem k velkým investicím do dalších projektů, kterým je například vybudování odborných učeben na Masarykově základní škole či rozsáhlá rekonstrukce Palachovy ulice, nebude možné zařadit revitalizaci tržnice do městského rozpočtu v letošním roce.

To se nakonec změnilo díky nižší ceně za revitalizaci právě ulice Palachova. „Nejspíš se výběrovým řízením projektu podaří snížit cenu rekonstrukce Palachovy ulice o jednu třetinu, než se původně počítalo. Pokud se to opravdu podaří, chtělo by město tyto peníze využít v první řadě na rekonstrukci tržnice, která je dlouhodobě v plánu. Ta je projektově připravená a veřejnost ji žádala v rámci veřejného diskusního fóra,“ uvedla Eva Břeňová, mluvčí města Litoměřice.

V rámci přeměny litoměřického tržiště, které v posledních letech hostí jen několik málo stánků převážně asijských prodejců, by mělo dojít k zásadním změnám a téměř celý prostor bude zcela přebudován.

„Dojde ke stržení všech objektů a předláždění prostoru. Následně bude prostor osazen novou zelení a měly by se zde nacházet stánky s atraktivním sortimentem. Celková představa je vytvoření příjemné relaxační zóny či prostor pro farmářské trhy, které zatím probíhají na kostelním náměstí,“ uvedl Karel Krejza.

Pokud vše poběží podle očekávání, bude rekonstrukce započata již v druhé polovině letošního roku. „Je velká šance, že ještě letos na podzim by mohla být rekonstrukce zahájena, ale pořád hovoříme podmiňovacím způsobem, celá situace závisí na výsledku výběrového řízení,“ doplnila Eva Břeňová.