V těchto dnech se suť odklízí, aby nádvoří bylo jako mlat s částečným vydlážděním čedičovými kameny. Čedičovou dlažbou bude vybaveno parkoviště před hlavním vstupem do kasáren na jejich severní straně. V interiérech se dokončují podlahy a montují nové nebo repasované výplně oken a dveří.

Dokončení rekonstrukce si od subdodavatelů vyžádalo nastavení pracovních směn a práce i o víkendech. Na stavbě se to nyní doslova hemží dělníky i v době polední přestávky. „Je to třeba, termín dokončení stavby, která je kvůli velké dotaci pod přísným dohledem, se kvapem blíží, stavbu musíme převzít do konce června. Na stavbě se kontroluje harmonogram prací téměř každý den," říká Robert Czetmayer, zástupce Terezína ve sdružení Terezín město změn.

Postup prací na každém historickém objektu bývá ovlivňován okolnostmi, které se nepředpokládaly. Ani této rekonstrukci se nevyhnuly. Například při odkrytí starých nánosů maleb se v pěti místnostech nalezly na stropech zdařilé kresby a památkáři nařídili jejich obnovení. Restaurování si vyžádalo přerušení a odsunutí ostatních prací v těchto prostorách, a proto došlo k malému zdržení, které se teď musí dohnat. Po posílení týmu restaurátorů o další odborníky byla včera obnova kreseb dokončena.

V novém akademickém roce se do jednoho křídla kasáren nastěhuje Vysoká škola aplikované psychologie, druhé poslouží k muzejním účelům. „Máme už zájemce, kteří nám propůjčí své sbírky, jež patří do období, kdy pevnostní město plnilo svou úlohu. Objekt bude mít i speciálně vybavené prostory k uložení citlivých písemných a dalších historických materiálů."

Ze čtyř objektů zařazených do projektu je plně využívána jízdárna. V areálu Retranchement 5 je třeba ještě doladit podle požadavků partnerů vnitřní prostory. Před dokončením jsou rovněž práce v Kavalíru 2, který se nachází přes silnici proti dělostřeleckým kasárnám.

V Kavalíru 2 budou vycházet všechny prohlídkové trasy po městě, a proto tu od 1. července začne fungovat Informační centrum, které se sem přestěhuje z náměstí. Čekalo se, až zde zhotovitel dokončí alespoň část přilehlého parkoviště, které je financováno z jiné dotace. Už od jara probíhají v sousedství Litoměřické brány prohlídky strážnice přibližující život vojáků v bývalé pevnosti.