Chcete, aby se v litoměřickém pivovaru znovu vařilo pivo? Svůj názor vyjádřete v anketě pod článkem. Hlasovat lze jednou z jednoho počítače do pátku 3.3. do 12 hodin

„Odlétávají celé šablony krytiny, stav střechy je skutečně tristní a my jsme zodpovědní za to, když se tam někomu něco stane,“ popsal Deníku před časem stav střechy vedoucí odboru správy majetku města Václav Härting.

Rekonstrukci realizovala firma Chládek & Tintěra, která uspěla ve výběrovém řízení s nejnižší nabídkou na realizaci 3,47 milionu korun. Tuto částku uvolnilo město v rámci mimořádných změn ze svého rozpočtu, protože vzhledem k havarijnímu stavu střechy nešlo podle vedení radnice dále čekat na případnou dotaci od Ministerstva kultury. Nyní zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci na revitalizaci části budovy stojící na levé straně areálu.

„S pomocí dotace chceme tuto část zrekonstruovat a následně v rámci výběrového řízení nalézt provozovatele, který by zde za předpokladu instalace vlastní technologie zahájil výrobu piva s maximálním výstavem do dvaceti tisíc hektolitrů ročně,“ popsal záměr radnice starosta Ladislav Chlupáč.

Město, které má platné stavební povolení a zpracovaný projekt, žádá o dotaci ve výši 20 milionů korun. Stejnou částku je připraveno investovat ze svého. Dotační program státu „Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů“ je pomocí obcím ve strukturálně postižených krajích a hospodářsky problémových regionech, které na svých katastrálních územích disponují rozsáhlými zastaralými a nevyužívanými plochami průmyslových i zemědělských areálů.

„Poskytnutá dotace má sloužit ke znovuoživení a přípravě těchto ploch pro podnikání,“ uvedla vedoucí odboru územního rozvoje Venuše Brunclíková.

Korunní pivovar v Litoměřicích ukončil výrobu piva v roce 2002. V obavě, aby v historickém jádru města nevznikla například tržnice, město odkoupilo větší část areálu. Na místě bývalé lahvárny vybudovalo park a parkoviště. Nyní chce revitalizovat samotný výrobní areál a část budovy vlevo má sloužit k výrobě piva.

Objekt vpravo by dle již zpracovaného projektu měl být rekonstruován tak, aby zde vznikla herna sloužící rodinám s dětmi či ubytování hotelového typu. Jde o náměty, jež zazněly v průběhu diskusního fóra s veřejností.

Na podobné téma:

Na stupně vítězů vystoupalo ctiněveské pivo

Podřipsko má nový minipivovar, již druhý