Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/63.01060 Název projektu: Alej 17. Listopadu – moderní dopravní tepna

Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/63.01060 Název projektu: Alej 17. Listopadu – moderní dopravní tepna

Projekt, o jehož realizaci město dlouhodobě usilovalo a byl dosud veden ve zvláštním režimu, získal finanční dotaci 18 milionů korun z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnost Severozápad.

Po týdnu od zahájení rekonstrukce je v aleji vidět kus práce. V první etapě, která zahrnuje úsek mezi kruhovými křižovatkami od Purkyňova náměstí k Podřipské nemocnici s poliklinikou, jsou již téměř sejmuty vrstvy původní komunikace. Provádí se výkopové práce pro nové kabelové trasy včetně veřejného osvětlení.

V plánu rekonstrukce je vybudování piktogramového koridoru pro cyklisty, což je integrační opatření cyklodopravy. Do vozovky bude uložena nová kanalizace a osazení vpustí. Oboustranná stezka pro chodce i cyklisty o délce 220 metrů a šířce tři metry bude využívat prostor chodníků.

Harmonogram prací má rychlý spád, jejich první část s položením nového povrchu komunikace dokončí hlavní zhotovitel, lovosická firma Raeder and Falge, zhruba za dva měsíce. Poté bude rekonstrukce pokračovat mimo vozovku a na druhém úseku komunikace od nemocnice ve směru na Podlusky.

„Při druhé etapě, oproti té první, bude omezení dopravy s objížďkami mírnější, počítá se dokonce s provozem na silnici v jednom pruhu. Rekonstrukce nezahrnuje kácení lip, pouze v případě, že jednotlivé dřeviny jsou již staré a nebezpečné pro provoz na vozovce a chodníku a je třeba je nahradit novými, nebo můžou bránit v úpravách stání a přechodů přes vozovku," mírní obavy obyvatel o zeleň mluvčí města Jan Vancl.

Projekt naopak předpokládá zvětšení ploch se zelení na úkor asfaltu nebo dlažby. V zatravněných místech dodavatel vysadí nízce vzrostlou zeleň. Podél nové komunikace vznikne odstavné stání pro osobní vozidla, dojde k úpravám autobusových zastávek s povrchem z žulové dlažby a jejich vybavení novými informačním cedulemi.

Celá rekonstrukce má být dokončena do poloviny příštího roku, ale snahou dodavatele je práce výrazně zkrátit. Na akci se pracuje v režimu od sedmi do 21 hodin a hluk ze stavby by neměl přesáhnout 65 decibelů.