Podle informace od Petra Panaše z Městského úřadu Litoměřice chce město proti nepovolenému vysílání reklamní agentury Wau Media podniknout kromě správního řízení i další kroky. Nyní vyzvalo všechny subjekty, které mají na obrazovce umístěnou reklamu, aby svou propagaci prostřednictvím tohoto zařízení zvážily.

Mezi inzercí soukromých firem se objevila mimo jiné i propagace SKP Klubíčko. To podle ředitele Jana Kožešníka již svou propagaci nechalo z obrazovky stáhnout.

„Byli jsme velmi rádi, když nás firma oslovila a nabídla nám možnost prezentace. Kdyby ta obrazovka visela jinde a měla potřebná povolení, byli bychom potěšeni. Se způsobem provedení celé té záležitosti ale nesouhlasíme, proto jsme za nabídku poděkovali a požádali o ukončení vysílání našich spotů,“ vysvětlil Jan Kožešník.

Více informací také v souvisejících článcích vpravo!

Některé reklamy na obrazovce zůstanou i nadále. Kdo o zrušení své propagace rozhodně neuvažuje, je zlatník a hodinář Marcel Husák. „Objednal jsem si od reklamní agentury určitou službu a tu využívám. To, jestli je obrazovka povolená, je záležitostí města a provozovatele,“ říká.

„V jiných městech vysílají takovéto obrazovky zcela běžně, jen tady to nejde, protože město je zatvrzelé vůči novým věcem. Přitom by se dala využít i k dobrým účelům,“ dodává ještě.