Správní řízení o deliktu, kterým je porušení památkového zákona, zahájil i odbor školství, kultury, sportu a památkové péče Městského úřadu Litoměřice.

Zároveň byl dle Občanského zákoníku podán podnět občana na odstranění zřejmého zásahu do pokojného stavu. Stavba velkoplošné obrazovky totiž proběhla bez povolení. Navíc je umístěna v památkové rezervaci, na objektu č.p. 250/2, jenž je zapsán jako kulturní památka.

Kdo je vlastníkem zařízení?

Jednání stavebního úřadu s jednatelkou firmy Wau Media, kterou je Renata Gurellová, bylo stanoveno na 24. září. „Jde o to, zda se nám podaří doručit předvolání. Dle obchodního rejstříku má firma sídlo v Praze 5,“ uvedl vedoucí stavebního úřadu Jan Nejtek. Stavební úřad však musí nejprve zjistit, kdo je vlastníkem reklamního zařízení. Jednatelka Gurellová totiž tvrdí, že firma, kterou zastupuje, ho pouze používá.

Podle Nejtkova názoru by rozhodnutí o odstranění stavby mohlo padnout již 24. září. Současně stavební úřad zahajuje řízení o správním deliktu, jehož výsledkem může být až dvoumilionová pokuta. Stejně vysokou sankci přitom mohou udělit i památkáři. V úvahu však připadá odvolání firmy Wau Media k vyšší instanci, v tomto případě krajskému úřadu.

Vedení litoměřické radnice již vyzvalo živnostníky, kteří inzerují na velkoplošné obrazovce, aby reklamu stáhli. Někteří z nich tak učinili.

Jednají o zastínění obrazovky

„Nechceme čekat na výsledek správního řízení. Jednáme proto o možnostech zastínění obrazovky. Lešení však nepovažujeme za ideální řešení. Jednak by ještě více narušilo pohled na jezuitský kostel, před nímž je obrazovka umístěna, navíc bychom v případě jeho instalace plýtvali městskými penězi,“ reagoval na návrh občanů starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč, který poukázal i na další závažný fakt. Podle jeho mínění totiž reklamy na obrazovce rozptylují pozornost řidičů jedoucích po mostě.

O stanovisko proto požádal dopravní policii. „Umístění reklamního zařízení tohoto typu v křižovatce ulic Mostecká, Mezibraní a Tyršův most považujeme z hlediska bezpečnosti a plynulosti dopravy za naprosto nepřijatelné,“ stojí ve včera vydaném stanovisku dopravního inspektorátu Policie ČR v Litoměřicích.

Podle jeho vedoucího Jaromíra Galii je nutno brát v potaz, že jde o úsek s častými dopravními nehodami, kterým denně projíždí více než 24 tisíc aut. Totožný názor mají i pracovníci odboru dopravy a silničního hospodářství městského úřadu.

Obrazovka, která poutá pozornost řidičů vjíždějících do města po Tyršově mostě, je kromě jiného v rozporu s aktuálními plány radnice. „Chtěli jsme totiž do vinobraní jezuitský kostel nasvítit,“ dodal místostarosta Jaroslav Tvrdík.

Eva Břeňová