Lidé v referendu budou variantou ANO či NE odpovídat na otázku, zda chtějí, aby vedení Litoměřic zastavilo jakoukoli formu převodu na vlastnictví či provozování nemocnice na jakýkoli jiný subjekt, který není ve výhradním vlastnictví státu, kraje či obce, a zachovalo tak nemocnici ve výhradním vlastnictví státu, kraje nebo obce.

„Hlasování proběhne v okrscích, které se shodují s těmi volebními. Hlasovat může každý, kdo má právo volit do zastupitelstva obce,“ informovala Michaela Bubeníčková z odboru komunikace města.

K platnosti referenda je nutná účast minimálně 35 procent oprávněných voličů. V Litoměřicích je to v přepočtu zhruba sedm tisíc lidí, kteří se musí k referendu dostavit. Hlasovací lísky nebudou lidem doručeny do schránek, jako při klasických volbách, ale budou k dispozici v hlasovacích místnostech.

„Referendum je závazné, hlasuje-li pro odpověď ANO či NE nadpoloviční většina lidí, kteří se hlasování zúčastnili, a zároveň je to alespoň 25 procent všech oprávněných osob,“ doplnila Bubeníčková.

„Byl bych rád, kdyby lidé přišli v dostatečném počtu a vyjádřili svůj názor k tak zásadní věci, kterou je budoucnost naší nemocnice,“ uvedl litoměřický starosta Ladislav Chlupáč.

Právě z nedostatečné účasti v referendu má obavy Petiční výbor nemocnice, který plebiscit požadoval. V říjnu se proto obrátil na Krajský soud v Ústí nad Labem s návrhem, aby se referendum konalo v termínu nejbližších voleb, v tomto případě krajských za rok na podzim.

Mluvčí krajského soudu Jiří Barč uvedl, že rozhodnutí ve věci referenda by mělo padnout v nejbližších dnech. „Zákonná lhůta začala běžet po zaplacení správního poplatku 10. října. To znamená, že soud rozhodne do 11. listopadu,“ informoval Barč. „Referendum konané v pátek 8. listopadu podporujeme. Po městě vylepujeme plakáty a snažíme se informovat veřejnost, aby přišlo hlasovat co nejvíce lidí,“ řekla členka petičního výboru Alena Rožcová s tím, že termín vypsaný zastupiteli může mít vliv na účast voličů. „Statisticky byla téměř všechna referenda, jež se konala mimo termíny voleb, neplatná. Zúčastnil se jich totiž nízký počet lidí,“ vysvětlila Rožcová s tím, že pokud by se referendum konalo až rok při krajských volbách, dá se čekat větší účast. „Obávám se, že požadovaný počet sedm tisíc v jeden den nepřijde,“ dodala.

Vedení Litoměřic současně jedná s Krajskou zdravotní, která v Ústeckém kraji provozuje pět dalších nemocnic v Ústí nad Labem, Teplicích, Chomutově, Mostě a Děčíně. „Stvrzením této spolupráce by mělo být společné memorandum,“ informoval starosta Chlupáč o výsledku posledního jednání.

Případnému převzetí litoměřické nemocnice Krajskou zdravotní se nebrání ani Petiční výbor.