Referendum o budoucnosti litoměřické nemocnice se bude zřejmě opakovat. A to příští rok na podzim společně s volbami do zastupitelstev krajů. V pondělí 11. listopadu odpoledne o tom rozhodl ústecký krajský soud. Na výsledky pátečního referenda, kde se lidé drtivou většinou vyjádřili pro zachování nemocnice ve veřejných rukou, však nemá verdikt vliv.

Soud tak vyhověl přípravnému výboru, který plebiscit požadoval v termínu nejbližších voleb a s jiným zněním otázky. Výbor se totiž obával, že se k referendu nedostaví požadovaný počet lidí. „Jsme rádi, že celou věc rozhodl soud, který je naprosto nestranný a objektivní. Ten nám dal za pravdu. Přesto jsme jako přípravný výbor městem vyhlášené referendum maximálně podpořili,“ reagovala členka přípravného výboru Alena Rožcová.

Výsledek platí

I přes rozhodnutí soudu zůstává páteční referendum o budoucnosti nemocnice platné a závazné.

„Jednání města s Ústeckým krajem o začlenění litoměřické nemocnice pod Krajskou zdravotní mohou probíhat,“ informovala mluvčí litoměřické radnice Eva Břeňová.

Důvody, proč soud při rozhodování nepřihlédl k výsledkům úspěšného referenda z pátku 8. listopadu, popisuje v usnesení tím, že navrhovatel, tedy přípravný výbor, zůstal ve vztahu k této skutečnosti procesně pasivní. Proto soud postupoval v souladu s právními předpisy a přistoupil k posouzení podstaty věci.

Tříčlenný soudní senát se zabýval nejen datem konání referenda, ale také zněním otázky, která je v hlasování lidem předložena.

Ano či ne 

V pátečním referendu lidé odpovídali ANO či NE na městem navrženou otázku, zda chtějí, aby vedení Litoměřic zastavilo jakoukoli formu převodu na vlastnictví či provozování nemocnice na jakýkoli jiný subjekt, který není ve výhradním vlastnictví státu, kraje či obce a zachovalo tak nemocnici ve výhradním vlastnictví státu, kraje či obce. Přípravný výbor však původně požadoval nahradit pojmy „obec, kraj a stát“ výrazy „soukromoprávní subjekt“ a „veřejnoprávní subjekt“. To ale zastupitelům přišlo matoucí. Podle usnesení soudu nebylo však nutné, aby město nahradilo pojem navržený přípravným výborem.

Ohledně data konání rozhodl krajský soud tak, že při stanovení konání místního referenda je třeba zvolit takový termín, kdy je účast voličů vyšší. Což je současně s jinými volbami.

Proti rozhodnutí soudu může město do dvou týdnů podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. „Zda vedení města využije stížnosti, bude teprve předmětem rozhodování,“ uvedla Břeňová. V případě, že se referendum bude příští rok opakovat společně s krajskými volbami, bude to znamenat více práce pro členy volební komise.

Vedoucí litoměřického správního odboru Jaroslav Lachman uvedl, že komise nejprve budou muset sečíst hlasy z krajských voleb a následně je doručit na radnici a předat Českému statistickému úřadu. „Poté se vrátí zpět do volebních místností, kde otevřou urny s hlasy v referendu, které po sečtení předají na radnici místní komisi,“ vysvětlil Lachman.