Zváni jsou všichni občané Litoměřic, kteří se chtějí podílet na pozitivním růstu města a diskusi povedou s občany experti na dopravu a zástupci Litoměřic. Pomyslným odrazovým můstkem pro přijetí zcela zásadních kroků, jako je například optimalizace dopravy v centru, se totiž stane Plán udržitelné městské mobility s výhledem do roku 2030.

„Zpracován bude na základě výsledků vzešlých z právě probíhajícího měření dopravy, šetření dopravního chování zdejších obyvatel, analýz a expertních posudků i po zvážení doporučení odborníků. K vědeckým a statistickým údajům však potřebujeme slyšet samotné občany, jejich názory, návrhy a připomínky. Důležitý je hlas každého z vás,“ vyzývá obyvatele Litoměřic k účasti místostarosta města Karel Krejza.