Ludwig Schlesinger sice nebyl litoměřickým rodákem, přesto ve městě zanechal výraznou stopu a je pohřbený na místním hřbitově. Oblastní muzeum v Mostě nyní žádá, aby město Litoměřice udělilo někdejšímu poslanci a řediteli reálné školy čestné občanství.

V sobotu 13. října se u Schlesingerova hrobu konal pietní akt k 180. výročí narození této významné, ale téměř zapomenuté osobnosti. Uspořádalo ho mostecké muzeum ve spolupráci se Spolkem přátel Litvínovska.

„Výročí 180 let od jeho narození je pro nás vítanou příležitostí, jak tuto polozapomenutou osobnost připomenout. Stejně jako některé další osobnosti. Mám velikou radost, že se vše podařilo dotáhnout do konce, a doufám, že zde dnes zakládáme dlouhodobější tradici, která umožní Litvínovu i Litoměřicím se k Ludwigu Schlesingerovi hlásit,“ řekl ředitel Oblastního muzea v Mostě Michal Soukup.

Samotnému pietnímu aktu předcházela úprava Schlesingerova hrobu, který byl během let velmi zanedbaný. Díky správě litoměřického hřbitova byl očištěn náhrobek a upraveno okolí hrobu.

Na litoměřickém hřbitově si připomněli 180 let od narození Ludwiga Schlesingera.Zdroj: Deník / Karel Pech

„Ráda bych poděkovala všem iniciátorům tohoto počinu i všem, kteří se na něm podíleli. Především správě litoměřického hřbitova za velkou ochotu s úpravou hrobu doktora Schlesingera,“ poděkovala místostarostka Litvínova Erika Sedláčková.

Schlesinger se sice narodil v roce 1838 v Horním Litvínově, část svého života však spojil s Litoměřicemi, kde byl od roku 1869 ředitelem místní reálné školy a později zasedal i v zastupitelstvu.

Z Litoměřic pocházela i jeho manželka a narodili se zde i jeho synové. „Ludwig Schlesinger nebyl jen významným historikem a pedagogem, ale lze jej považovat za zakladatele moderního historického bádání v Ústeckém kraji. Z tohoto hlediska je pro nás jedním z otců zakladatelů moderní historiografie, a tak se k němu také hlásíme,“ připomněl jeho zásluhy Michal Soukup, který by byl také rád, kdyby se Ludwig Schlesinger stal čestným obyvatelem města Litoměřice.

S tímto podnětem už také oslovil litoměřický městský úřad. „Podle pramenů, které máme k dispozici, jsme nezjistili, že by doktor Schlesinger už čestným obyvatelem Litoměřic byl. Žádost Oblastního muzea v Mostě zpracuje náš odbor a předloží na jednání Radě města, která pak může doporučit zastupitelstvu udělení čestného občanství,“ informovala Andrea Křížová, vedoucí Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče.

Udělování čestného občanství města náleží do samostatné působnosti obce a podle zákona o obcích spadá do výhradní pravomoci zastupitelstva. V minulosti bylo udělováno vždy osobám, které se významnou měrou zasloužily o rozvoj města, mají k němu vztah nebo mají jiné významné zásluhy například v oblasti, kultury, sportu nebo společenského života.

Na litoměřickém hřbitově si připomněli 180 let od narození Ludwiga Schlesingera.Zdroj: Deník / Karel Pech

Na závěr sobotního pietního aktu promluvil zástupce města Litoměřic, tajemník Milan Čigáš. Ten připomněl, že městské úřady tu jsou od toho, aby se věnovaly nejen budovám, ale i lidem, jak to během své pedagogické činnosti dělal právě i Schlesinger.

„Ludwig Schlesinger byl pedagogem, byl také poslancem a diskutoval s lidmi. Ono vědomí, že mluvím s druhým člověkem, je nesmírně důležité, bylo důležité vždy a možná o to více v dnešní době. Důležité je i setkávání s druhými lidmi a možná nám to tento den znovu připomene,“ uzavřel tajemník Milan Čigáš.