V letech 1938-1945 bylo v koncentračním táboře Flossenbürg v Bavorsku a jeho pobočných táborech (z nichž 17 bylo v letech 1942-1945 zřízeno na území dnešní České republiky, z toho jeden přímo v Litoměřicích) internováno asi 4 500 československých občanů, z nichž pětina zahynula.

Tématem výstavy jsou osudy 15 z nich. Mezi představenými osobnostmi jsou moravský zemědělec, židovská malířka z Prahy, sudetoněmecký komunista, historik ze západních Čech, česko-německý žurnalista, diplomat ve službách prezidenta republiky nebo americký filmový režisér původem ze Slovenska. Zobrazované životní epizody současně přibližují proměnlivé dějiny Československa 1918 do roku 1992.

Knihovna Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem na archivním snímku.
Knihovna Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem se konečně otevírá

Pracovníci Památníku Flossenbürg zkoumali životní příběhy československých vězňů a vězenkyň několik let. Cílem bylo ukázat životní osudy portrétových vězňů v širších souvislostech. Díky biograficky zaměřenému výzkumu byly objeveny osudy, které dojmou nejen velkými životními předěly způsobenými vězněním v koncentračním táboře. Tito lidé zažili zásadní zlomy československých dějin: od založení státu v roce 1918 přes okupaci a nacistický teror, poválečná léta kulminující komunistickým převratem, „pražské jaro“ a následnou „normalizací“, až po „sametovou revolucí“ v roce 1989.

Protože zachycené události a dějinné zvraty probouzejí v Češích, Slovácích a Němcích odlišné a někdy i protikladné vzpomínky, musel být nalezen koncept vyhovující různým recepcím. Výsledkem by měl být pokus o realizaci jakéhosi „dialogického vzpomínání“ a snaha překročit touto formou užší, národnostně vymezený horizont.

Město Litoměřice
Top 5 projektů, které zlepšily život na Litoměřicku v uplynulém roce

Tato prezentace je výsledkem vzájemného sblížení, jež začalo mezi Českou republikou a Německem před 30 lety. Klíčovým momentem pro Flossenbürg byl rok 1995, kdy se příprav oslav 50. výročí osvobození tábora účastnili poprvé i vědečtí pracovníci. Z „památníků a pohřebiště“ spravovaného z Mnichova se stalo samostatné edukační zařízení se stálým vědeckým personálem. Na vytvoření nové koncepce památníku se podíleli jako odborní poradci i bývalí vězni. V roce 2007 byla pod vedením ředitele Dr. Jörga Skriebeleita otevřena stálá expozice mapující historii tábora.

Výstava je dvojjazyčná, česko-německá. Každé z 15 osobností je věnována zvláštní sekce, kterou tvoří dva propojené panely. Na přední straně najdeme jejich portréty, citát a krátké vyprávění zachycující významnou událost z jejich životního příběhu, na zadní straně stručný životopis a ve dvou částech
shrnuté tematické oblasti, které se v důležitých oblastech protínají s československými dějinami. Na tabuli v úvodu expozice se nachází časová osa zachycující osudy všech protagonistů v dobových souvislostech. Na tento prolog navazuje krátké shrnutí dějin Československa a interaktivní panel, na němž je možné shlédnout sugestivní filmové sekvence vypovídající o osudech osmi flossenbürských vězňů.zpracovala Sabina Dušková (na fotografiích) na základě zprávy Annette Kraus a Jana Švimberského.

Výstava bude přístupná v budově Státního oblastního archivu v Litoměřicích v Krajské ulici až do 10. března 2023, v pondělí a středu v 8.00-17.00, v úterý a čtvrtek v 8.00-15.00, jinak po domluvě.

Sabina Dušková